Bezdrátové záření
není bezpečné ani zdravé

Stovky vědeckých studií dokazují, že životu škodí už záření, které je hluboko pod současnými limity, a s 5G se expozice zářením ještě výrazně navýší.

Dále dojde k prudkému nárůstu spotřeby energie, vyčerpání vzácných nerostů a vážnému narušení našeho soukromí.

Přečtěte si více

Naším cílem je
ZŮSTAT PŘIPOJENI,
BÝT VŠAK CHRÁNĚNI

Žádáme EU, aby vytvořila předpisy, které budou chránit naše zdraví, přírodu, životní prostředí a soukromí.

Naše cíle Podepište ECI Official Web

PROBLÉMY S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ VČETNĚ 5G

Škodlivé pro život

Lidé, fauna a flóra jsou vystavováni škodlivému záření. Současné expoziční limity neposkytují dosytatečnou ochranu - zejména pro zranitelné osoby (jako jsou děti, těhotné ženy, pacienti, starší lidé), zvířata, opylující hmyz a rostliny

Více informací

Ničí naše životní prostředí

S 5G vzroste počet připojených elektronických zařízení, antén a satelitů. Následovat bude neudržitelná spotřeba energie, emise záření, škodlivá těžba a znečištění, které ohrozí biologickou rozmanitost a přírodní biotopy

Více informací

Ohrožuje naše soukromí

5G umožňuje masivní sběr dat a sledování připojených objektů. To zvýší riziko kyberkriminality, úniku dat, krádeží, dalšího prodeje a zneužití umělé inteligence

Více informací

NAŠE POŽADAVKY ADRESOVANÉ EVROPSKÉ KOMISI

Ochrana všeho živého na Zemi

Zaveďte předpisy na ochranu všeho živého předradiofrekvenčním a mikrovlnným zářením

Více informací

Ochrana našeho životního prostředí

Zaveďte přísnější předpisy na ochranu životního prostředí vůči veškerým negativním dopadům 5G a digitalizace

Více informací

Ochrana našich dat

Zaveďte účinnou ochranu údajů, abyste chránili naše soukromí, bezpečnost a svobodu

Více informací

Společně dokážeme situaci změnit

 • Co je ECI?

  ECI je evropská občanská iniciativa. Tento oficiální nástroj poskytuje Evropská unie občanům, kteří chtějí Evropské unii navrhnout nové zákony. Návrhy musí být podpořeny sběrem podpisů mezi občany EU.

  Více informací naleznete na oficiálních stránkách ohledně ECI

 • Čeho můžeme s ECI dosáhnout?

  Pokud budeme úspěšní, Evropská komise a Evropský parlament budou povinny se našimi požadavky zabývat. Prosím, pomozte nám tohoto záměru dosáhnout.

 • Jak ECI uspěje?

  Během 12 měsíců musíme shromáždit 1 milion podpisů občanů EU.

  Kromě toho musí sedm zemí splnit určitou kvótu. Zde se můžete podívat na požadovanou kvótu pro naši zemi: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_cs

  Pro úspěch naší ECI je velmi důležité získat širokou podporu mnoha různých organizací, sdružení a skupin. Prosím, podepište a sdílejte. Každý podpis se počítá!

Více informací najdete v naší příloze a v našem právním návrhu.

Formulář k podpisu ECI bude aktivován 1. března 2022.

Sběr podpisů na podporu ECI započne 1. března 2022.

Výběrem země se zobrazí další podrobnosti

Rakousko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Belgie
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Bulharsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Chorvatsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Kypr
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Česká Republika
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Dánsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Estonsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Finsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Francie
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Německo
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Řecko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Maďarsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Irsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Itálie
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Lotyšsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Litva
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Lucembursko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Malta
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Nizozemí
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Polsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Portugalsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Rumunsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Slovensko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Slovinsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Španělsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Švédsko
0%

Podpisů

z celkového počtu
požadovaných podpisů

Francie

0%

Finsko

0%

Estonsko

0%

Dánsko

0%

Česká Republika

0%

Kypr

0%

Chorvatsko

0%

Švédsko

0%

Španělsko

0%

Slovinsko

0%

Slovensko

0%

Rumunsko

0%

Portugalsko

0%

Polsko

0%

Bulharsko

0%

Nizozemí

0%

Malta

0%

Lucembursko

0%

Litva

0%

Lotyšsko

0%

Itálie

0%

Irsko

0%

Maďarsko

0%

Řecko

0%

Německo

0%

Belgie

0%

Rakousko

0%

of quota reached : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
© 2022 Europeans for safe connections. | Imprint | Data protection | Copyright | Definice