Data protection

S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými v souladu s právními požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími právními požadavky a v souladu s těmito pokyny pro ochranu osobních údajů.

Evropská občanská iniciativa "Stop (((5G)) - Zůstaňte připojeni, ale chráněni" (dále jen "my", "nás" nebo "naše") je odpovědná za provoz stránek www.signstop5g.eu (dále jen "stránky"). Tyto stránky můžete používat, aniž byste nám poskytli osobní údaje (informace spojené s vaší osobou).

Formulář pro papírový sběr podpisů

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze pro podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a certifikace. Máte právo požádat skupinu organizátorů této iniciativy o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz a omezení zpracování.

Vaše údaje budou skupinou organizátorů uchovávány po dobu maximálně jednoho měsíce od předložení iniciativy Evropské komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle toho, co nastane dříve. V případě správních nebo soudních řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to maximálně po dobu jednoho měsíce od data ukončení těchto řízení.

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoli podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně. Zástupce skupiny organizátorů iniciativy, případně jí zřízená právnická osoba, je správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze jej kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených v tomto formuláři.

Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici na internetové adrese této iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v bodě 4 tohoto formuláře. Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který bude přijímat a zpracovávat vaše osobní údaje, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou k dispozici na adrese:

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-verification-and-certification-statements-support_cs

Sociální sítě

Ze sociálních sítí neshromažďujeme žádné informace. Pokud kliknete na některý z odkazů na sociální sítě, dojde k přesměrování na jejich webové stránky.

Soubory protokolování na serveru a analýza návštěvníků

Naše stránky automaticky ukládají informace do souborů protokolu serveru, které nám automaticky odesílá program vašeho prohlížeče. Jedná se o tyto soubory: Název programu prohlížeče a jeho verze, operační systém vašeho zařízení, (anonymizovaná) IP adresa vašeho zařízení, přesný čas vašeho požadavku, URL adresa požadovaného souboru nebo stránky, adresa webové stránky, která na naši stránku odkazuje, pokud jste klikli na odkaz (Referrer URL) a výsledek vašeho požadavku (stavový kód HTTP). Pro nás jsou pouze tyto informace nedostatečné k identifikaci osoby, ale umožňují nám mít přehled o jednoduchých statistikách.

© 2024 Europeans for Safe Connections.