Novinky ec.europa.eu January, 2022

Aarhuské nařízení se zpřísňuje

Aarhuské nařízení, které mimo jiné upravuje přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, bylo aktualizováno, aby snad ještě více usnadnilo „posílení schopnosti evropské občanské společnosti a široké veřejnosti kontrolovat rozhodnutí ovlivňující životní prostředí“. Snad to otevře cestu k lepší regulaci mobilních komunikací v oblasti životního prostředí?

Schválená změna zlepší možnosti občanské společnosti požadovat po orgánech EU přezkum jejich aktů s cílem zajistit lepší ochranu životního prostředí a účinnější opatření v oblasti klimatu. O takovou kontrolu budou moci požádat nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí i jednotlivci, jejichž práva jsou poškozena. Kromě toho budou moci o kontrolu požádat všichni občané jednající společně ve veřejném zájmu, pokud takovou žádost podpoří nejméně 4 000 Evropanů z nejméně pěti členských států, přičemž z každého z těchto členských států bude pocházet nejméně 250 občanů.  

Pozměněné nařízení dále zlepší otevřenost, odpovědnost a soudržnost opatření Unie v oblasti životního prostředí a klimatu a podpoří cíl Komise dosáhnout transformační změny v rámci Evropské zelené dohody tím, že občanské společnosti dále umožní k této změně přispět.


Source:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3610

© 2024 Europeans for Safe Connections.