Novinky Naše tisková zpráva 11 October 2021

Evropská komise přijala novou evropskou občanskou iniciativu

Evropská komise se rozhodla přijmout naši evropskou občanskou iniciativu Stop (((5G))) - Zůstat připojeni, ale chráněni a zaregistrovala ji 7. října 2021. Tuto evropskou občanskou iniciativu představila organizace Europeans for Safe Connections (Evropané za bezpečné připojení). Iniciativa žádá Evropskou komisi, aby vytvořila lepší legislativu kvůli nepříznivým účinkům bezdrátové komunikace. 5G je nasazována s cílem umožnit rozvoj internetu věcí, který bude všudypřítomný, aniž by byly posouzeny možné nepříznivé účinky na životní prostředí, soukromí nebo zdraví.

Tato Evropská občanská iniciativa (ECI) dá hlas milionům evropských občanů, kteří jsou znepokojeni zdánlivě nezadržitelným zaváděním 5G a všemi jeho nežádoucími účinky.

Bezdrátová komunikace má již nyní velký vliv na život. Se zaváděním 5G a internetu věcí tento dopad ohromně vzroste. Státy EU a EU samotná ignorují celou řadu nesmírných nepříznivých dopadů, které lze očekávat a s nimiž se již některé setkaly.

Proto v tomto ECI Evropané za bezpečné připojení požadují, aby EU zavedením chránila naše zdraví, životní prostředí a naše digitální práva:

  • předpisy na ochranu všeho živého před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením
  • přísnější regulace na ochranu životního prostředí před všemi dopady 5G a digitalizace
  • účinnou ochranu dat, která zajistí naše soukromí, bezpečnost a svobodu

Evropané za bezpečné připojení brzy oznámí, kdy bude zahájen sběr podpisů pod Stop (((5G))) - zůstaňte připojeni, ale chráněni.


Co přesně je evropská občanská iniciativa neboli ECI?
Evropská občanská iniciativa je demokratický způsob, jak mohou občané přímo ovlivňovat EU tím, že navrhují Evropské komisi nové zákony. Brzy po registraci Evropskou komisí bude ECI zpřístupněna k podpisu všem Evropanům s volebním právem. Na získání podpisů pro tuto iniciativu je jeden rok.

Jakmile Iniciativa dosáhne více než 1 milionu legálních podpisů, je Evropská komise povinna návrhy posoudit a ECI bude projednána také v Evropském parlamentu.

Kdo jsou Evropané za bezpečná připojení?
Evropané za bezpečná připojení je koalice národních a mezinárodních organizací, které si uvědomují nepříznivé důsledky moderních komunikačních technologií. Nejsme proti technologiím, ale jsme pro bezpečné technologie a bezpečná spojení.

Aby byla naše ECI úspěšná, je nejdůležitější získat širokou podporu mnoha různých organizací, sdružení a skupin, které budou spolupracovat na shromáždění alespoň jednoho milionu podpisů.
Pokud chcete i vy přispět ke kampani této iniciativy ECI Stop (((5G))) - zůstaňte připojeni, ale chráněni, pak se prosím obraťte na Europeans for Safe Connections:

© 2024 Europeans for Safe Connections.