Novinky ec.europa.eu 2021-10-07

Komise rozhodla o registraci nové evropské občanské iniciativy

Evropská komise dnes rozhodla o registraci evropské občanské iniciativy s názvem "Stop (((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni".

Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi, aby navrhla právní předpisy, které by lépe chránily všechny formy života před některými údajnými riziky radiofrekvenčních elektromagnetických polí a mikrovlnného záření, chránily před některými dalšími údajnými dopady 5G a související digitalizace na životní prostředí a zajistily účinnou ochranu osobních údajů zpracovávaných těmito novými formami komunikačních technologií, a to i před kyberkriminalitou.


Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21 4995

© 2024 Europeans for Safe Connections.