Novinky Naše tisková zpráva February 22, 2022

Nejrozsáhlejší hrozba pro zdraví, životní prostředí a soukromí v historii

Občané se spojili, aby změnili pravidla EU pro 5G

Znepokojení občanů sahá od obrovské spotřeby energie až po krádeže dat a rakovinu - to vše souvisí se zaváděním 5G, které zahrnuje „internet věcí“. Toto zavádění probíhá bez souhlasu občanů. Je naléhavě nutné, aby bylo doprovázeno ochrannými pravidly. Proto vznikla evropská občanská iniciativa Stop (((5G))) - zůstat připojeni, být však chráněni. Zahájení iniciativy proběhne 1. března ve všech 27 zemích EU. Evropská občanská iniciativa dává občanům EU zákonné právo navrhovat EU nové zákony.

Tato iniciativa je již nyní úspěšná...

1. března bude ve všech zemích EU zahájen sběr 1 milionu podpisů. Mnoho zemí uspořádá zahajovací akce. V jednom směru již tato iniciativa uspěla. Sjednotila znepokojené obyvatele EU ve všech zemích EU a vytvořila organizaci Evropané za bezpečná připojení. Dalším cílem je dosáhnout 1 milionu podpisů. I toto slibuje úspěch, říká dánská koordinátorka Pernille Schriverová. Ta se od samého počátku účastnila konference Stop 5G, která se konala v roce 2019 ve Švýcarsku. Tu pořádala italská skupina Stop 5G, kde Německo odstartovalo myšlenku evropské iniciativy Stop 5G.

Souvislosti

Již několik let probíhají po celé Evropě protesty obyvatel proti 5G. Tisíce kritických obyvatel EU a výzkumných pracovníků jsou znepokojeny zaváděním technologií 5G všude: na střechách, v rámci pouličního mobiliáře (zastávky, lavičky, pouliční sloupy), na mobilních stožárech, na oběžné dráze kolem Země, v oceánu, ve školách a v našich domovech!

Byli jsme svědky mnoha národních protestů Stop 5G a žádostí od tisíců občanů EU. Prostřednictvím této iniciativy EU - Evropské občanské iniciativy (EOI) - mohou tyto protesty získat hlas. Díky ní se naše požadavky dostanou na evropskou úroveň Evropské komise a Evropského parlamentu. Bude zahrnuta do nejvyšších rozhodovacích procesů EU. Komise EU nedávno zaregistrovala tuto iniciativu se všemi 23 návrhy legislativních změn. Jedná se o obrovský úspěch a první případ, kdy se oficiální evropská občanská iniciativa zabývá negativními aspekty telekomunikací.

Co vlastně chceme?

Iniciátory této evropské občanské iniciativy jsou 'Evropané za bezpečná připojení', skupina angažovaných občanů z téměř všech evropských zemí, která navrhuje 23 nových legislativních návrhů EU ve třech hlavních oblastech:

  • Ochrana života před mikrovlnným zářením
  • Ochrana životního prostředí před všemi dopady 5G a digitalizace
  • Ochrana našeho soukromí, bezpečnosti a svobody

Prohlášení organizátorů

Masivní zavádění technologie 5G ohrožuje naše zdraví, životní prostředí a soukromí. „Vyzýváme EU, aby přijala právní předpisy na ochranu občanů a životního prostředí před těmito hrozbami,“ řekl Kamil Bartošák. „Technologie 5G nebyla nikdy dostatečně posouzena ani podle kritérií ochrany zdraví, ani podle kritérií ochrany životního prostředí nebo soukromí,“ řekl Martin Novotný. Potřebujeme zastavit zavádění 5G a 'internetu věcí' a místo toho potřebujeme rozumné technologie, které jsou bezpečné, jako je kabelový internet a optické linky.


Online mezinárodní tisková konference ve čtvrtek 24. února v 16 hodin SEČ

Novináře zveme na tiskovou konferenci, kde představíme naléhavost naší evropské informační iniciativy a kde budete moci klást otázky. Přítomni budou zástupci organizace Europeans for Safe Connections a evropští občané, kteří jsou již nemocní a postižení zářením z 3G a 4G. Dále zde bude přítomen profesor a politik Klaus Buchner, který zodpoví všechny vaše odborné dotazy.Informace o EOI - Evropské občanské iniciativě:

Evropská občanská iniciativa je evropská občanská iniciativa. Tento oficiální nástroj poskytuje EU občanům, kteří chtějí EU navrhnout nové zákony. Po shromáždění jednoho milionu podpisů budou návrhy předloženy Evropské komisi a Parlamentu, kde proběhne veřejné slyšení. Očekáváme také konstruktivní debatu. Poté Komise zveřejní oficiální odpověď.

Občané všech 27 členských států EU mohou podepsat tuto iniciativu „Stop (((5G))) - zůstat připojeni, být však chráněni“.

Více informací: https://europa.eu/citizens-initiative/_cs

Logo:

logo

Doplňující informace:

Hlavní témata našeho EOI jsou:


Výběr odkazů na vědecké publikace:

Výzva 5G EU - Vědci a lékaři vyzývají k moratoriu na zavádění 5G. 5G výrazně zvýší expozici radiofrekvenčním elektromagnetickým polím RF-EMF, která jsou prokazatelně škodlivá pro člověka i životní prostředí.

https://www.5gappeal.eu/

“Planetární elektromagnetické znečištění: je čas posoudit jeho dopadyPriyanka Bandara and David O. Carpenter, The Lancet 2018 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltextM

Studie NTP https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Studie Ramazzini https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Studie Reflex https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Světová zdravotnická organizace - Mezinárodní projekt EMP - Mezinárodní poradní výbor (IAC) - 25. výročí Mezinárodního projektu EMP a 10. zasedání o optickém záření, Jihoafrická republika Národní zpráva 2021 (strana 2, odstavec 4)

https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project_International_Advisory_Committee _IAC_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation _meeting_South_Africa_National_Report_2021

“Elektromagnetická pole vytvářená člověkem: dysfunkce iontů s nucenou oscilací a napěťově řízených iontových kanálů, oxidační stres a poškození DNA (Přehled)” Panagopoulos D. et al, 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8562392/

ABI/InterDigital Report: Spotřeba energie bezdrátového ekosystému vzroste do roku 2030 o 160 %” Globe Newswire 2020, https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI-InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy-Consumption-to-Grow-by-160-by-2030.html

“Zelená 5G nebo výstraha červenou barvou?” Miguel Coma, 2020, https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

“Nepříliš "zelená" technologie: Komplikovaný příběh těžby vzácných zemin” editorka a spolupracovnice Jaya Nayar, Harvard International Review 2021, https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/

”Fond povinného ručení hacknutý: Údaje o zákaznících částečně zveřejněny na Darknetu Digital Week 2021, https://www.digitalweek.de/news/haftpflichtkasse-gehackt-kundendaten-teils-im-darknet-veroeffentlicht/

“Na internet unikla telefonní čísla a osobní údaje 533 milionů uživatelů Facebooku” Insider 2021, https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?r=US&IR=T

“Biometrický a behaviorální hromadný dohled v členských státech EU” Zpráva pro Zelené/EFA v Evropském parlamentu 2021, https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

Mnoho dalších vědeckých odkazů naleznete na našich webových stránkách:
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth

© 2024 Europeans for Safe Connections.