Novinky Naše tisková zpráva Září, 2021

Nová evropská občanská iniciativa

V srpnu letošního roku Evropané za Bezpečná Připojení předložili Evropské komisi novou evropskou občanskou iniciativu (EOI). Jejich iniciativou chtějí požádat Evropskou komisi o vytvoření lepší legislativy kvůli nepříznivým účinkům bezdrátové komunikace. Zavádění 5G má zjednodušit rozvoj internetu věcí, který bude všudypřítomný, aniž by byly posouzeny možné nepříznivé účinky na životní prostředí, soukromí nebo zdraví.

Tato evropská občanská iniciativa dá hlas milionům evropských občanů, kteří jsou znepokojeni zdánlivě nezastavitelným zaváděním 5G a všemi jeho nežádoucími dopady.

Bezdrátová komunikace má již nyní velký vliv na život. Se zaváděním 5G a internetu věcí tento dopad výrazně vzroste. Státy EU a EU samotná ignorují mnoho nesmírných negativních dopadů, které lze očekávat a s některými se již setkaly.

Proto v této evropské občanské iniciativě Evropané za Bezpečná Připojení požadují, aby EU chránila naše zdraví, životní prostředí a digitální práva zavedením:

  • předpisy na ochranu všeho živého před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením
  • přísnější předpisy na ochranu životního prostředí před všemi dopady 5G a digitalizace
  • účinnou ochranu dat pro zajištění našeho soukromí, bezpečnosti a svobody

Chcete se dozvědět více o EOI Stop (((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni?
Prosím, navštivte naši webovou stránku. Brzy zde najdete také možnost iniciativu podpořit svým podpisem. Oznámíme, kdy bude zahájen sběr podpisů.Co přesně je evropská občanská iniciativa neboli EOI?

Evropská občanská iniciativa je demokratický způsob, jak mohou občané přímo působit na EU tím, že Evropské komisi navrhnou nové právní předpisy. Brzy poté, co Evropská komise registraci přijme, bude pro Evropany možné evropskou občanskou iniciativu podepsat. Na sběr podpisů pro iniciativu je jeden rok.

Jakmile iniciativa dosáhne více než 1 milionu legálních podpisů, je Evropská komise zavázána návrhy přezkoumat a ECI bude projednána také v Evropském parlamentu.

Kdo jsou Evropané za Bezpečná Připojení?
Evropané za Bezpečná Připojení je koalicí národních a mezinárodních organizací, které si uvědomují nepříznivé důsledky moderních komunikačních technologií. Nejsme proti technologiím, ale jsme pro bezpečné technologie a bezpečná spojení.
Aby naše EOI byla úspěšná, je nejdůležitější získat širokou podporu mnoha různých organizací, sdružení a skupin, které budou spolupracovat na shromáždění alespoň jednoho milionu podpisů.

Pokud je pro Vás EOI Stop(((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni důležitá, kontaktujte prosím Evropany za Bezpečná Připojení na adrese:

© 2024 Europeans for Safe Connections.