Novinky Kamil Bartošák 21 September 2022

Žádost o poskytnutí informaci ohledně testů SAR

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Předmět:  Poskytnutí testů specifické míry absorpce SAR - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Text:           

Dobrý den,

obracíme se na vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti s vaší odpovědností jako národního regulátora za vysílající zařízení uváděná na trh, jako jsou mobilní telefony, tablety, chytré hodinky, a jiné přístroje nebo příslušenství umožňující bezdrátové vysílání. Z této pozice a v rámci evropských předpisů nesete zodpovědnost za bezpečnost a zdraví lidí, kteří tato zařízení uváděná na trh v naší zemi používají. Proto žádáme o poskytnutí informací:

I.        zda jste provedli testy specifické míry absorpce (SAR) elektromagnetického záření z mobilních telefonů, tabletů a jiných „připojených“ zařízení na těle (hlava, trup a končetiny), a pokud ano, za jakých podmínek (výrobky dodané výrobcem nebo převzaté v obchodě)? Pokud byly testy provedeny, žádáme, aby nám byly zaslány a zpřístupněny veškeré protokoly z testů.

Vysvětlení: Ve Francii již v červenci 2016 zahájil Dr. Marc Arazi, zakladatel nevládní organizace Phonegate Alert, právní kroky, které vedly k tomu, že francouzská Národní agentura pro kmitočty (Agence nationale des fréquences) (ANFR) zveřejnila stovky zpráv s testy SAR, které byly provedeny od roku 2012 bez zpřístupnění veřejnosti. Od června 2018 už oficiální stránka ANFR uveřejnuje DATA[1] z měření. K dnešnímu dni je prostřednictvím této stránky veřejnosti přímo přístupných více než 750 zpráv o testech SAR mobilních telefonů Na základě těchto testů bylo třicet modelů mobilních telefonů[2] posouzeno agenturou ANFR jako nevyhovující. Byla proto přijata opatření spočívající buď ve stažení těchto telefonů z trhu, nebo v uložení povinnosti výrobci upravit hodnotu SAR svého výrobku prostřednictvím aktualizace softwaru.

II.      zda tyto modely, které jsou ve Francii považovány za nevyhovující, byly předmětem zvláštní pozornosti vašich útvarů v České Republice? A jaká opatření jste přijali k zajištění bezpečnosti spotřebitelů?

Vysvětlení: V návaznosti na odhalení těchto významných porušení limitů SAR požádaly francouzské orgány veřejné správy zdravotní agenturu ANSES, aby se vyjádřila k možným souvisejícím zdravotním rizikům.

Ve zprávě[3] zveřejněné v říjnu 2019 agentura ANSES veřejným orgánům doporučila:

  • stáhnout z trhu nebo aktualizovat software mobilních telefonů uvedených na trh před červnem 2017, které byly testovány ANFR a jejichž SAR překračuje regulační limity. To odpovídá více než 250 modelům[1].
  • Testovat veškeré SAR v přímém kontaktu s kůží, tj. při 0 mm, a zejména SAR trupu (který se dosud měřil při 5 mm).

III.      zda jste byli informováni o doporučeních agentury ANSES?

IV.      když jsme zaměřili vaši pozornost na toto doporučení, co hodláte udělat, vzhledem k tomu, že velká část těchto modelů byla uvedena na francouzský národní trh a může se tedy vyskytovat i na národním trhu v České Republice?

V.       plánujete provádět měření SAR sami nebo ve spolupráci s jinými orgány u mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení a příslušenství používaných na vnitrostátním trhu v souladu s doporučeními ANSES?

Vysvětlení: Francie v souladu s doporučeními ANSES podala na Evropskou komisi formální námitku proti EN 50566:2017[1] a požádala o měření SAR na úrovni 0 mm.

VI.      zda vaše agentura souhlasí s tímto požadavkem a zda by francouzský návrh podpořila v příslušných orgánech EU?

VII.     které české právní předpisy aktuálně definují maximální možné povolené úrovně SAR?

VIII.   je v českých právních předpisech týkajících se vyzařování z bezdrátových technologií zohledněna rozdílná tělesná stavba dětí (včetně dětských plodů) a dospělých?

Tento dopis byl napsán ve spolupráci s Dr. Marcem Arazim, Phonegate Alert a organizací Europeans for Safe Connections a byl zaslaný evropským národním telekomunikačním regulátorům.

Děkujeme za vaši odpověď.

Podepsáni,
Členové a podporovatelé spolku Life Resonance, z.s a organizace Europeans for Safe Connections:


Ing. Kamil Bartošák
MVDr. Martin Novotný
David Hloušek
Mgr. Kateřina Davies Haladová
Ing. Eva Srbová
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
MUDr. Petra Černá
MUDr. Ivana Křupková
MUDr. Michaela Vančatová

Datum podání: 28.11.2022

Adresováno:

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
Datová schránka (identifikátor: ymkj9r5)

Česká obchodní inspekce

Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Datová schránka (identifikátor: p2fdz5j)

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Datová schránka (identifikátor: a9qaats)

Datum podání: 02.12.2022

Adresováno:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32
110 15 Praha 1
Datová schránka (identifikátor: bxtaaw4)

Odpověď od Českého telekomunikačního úřadu

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Odpověď od Státního zdravotního ústavu

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Odpověď od České obchodní inspekce

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Odpověď od Ministerstva průmyslu a obchodu

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

testing
© 2024 Europeans for Safe Connections.