Podporují nás 21st February 2022

Dopis od profesora Buchnera

Doporučení k podpisu této 5G EOI

Rádiové vlny a obecněji "neionizující záření" mohou být nebezpečné, zejména z dlouhodobého hlediska. Mohou lidem škodit mnoha způsoby: bolestí hlavy, krvácením z nosu, hučením v uších, arytmií, neplodností, a dokonce i rakovinou a změnami genetického materiálu. Dosud jsme nepochopili, proč jsou někteří pacienti postiženi, zatímco většina lidí žádné problémy nemá, přestože tyto nežádoucí účinky jsou známy již devadesát let. Postižena jsou i zvířata a rostliny.

Současné limity pro toto záření tyto skutečnosti ignorují. Zabraňují pouze zahřívání tkání, ale k poškození dochází již při mnohem slabším záření. Proto je nejvyšší čas přizpůsobit limity stavu výzkumu. To uleví mnoha lidem od silných bolestí a pomůže zachovat genetiku našich dětí a vnuků.

Nižší limity neznamenají, že by naše chytré telefony přestaly fungovat. Pouze je nutné pečlivěji plánovat všechny vysílače.

Tato EOI je velkou šancí, jak situaci zlepšit a ochránit lidi, zvířata i rostliny. Podepište ji prosím.


Klaus Buchner
Prof. Dr. Dr. habil.
Retired professor at the Technical University of Munich (mathematical physics)
Physicist, politician, former federal chairman of the Ecological Democratic Party (ÖDP, 2003 - 2010), from 2014 to July 2020 Member of the European Parliament for the ÖDP
Germany

© 2024 Europeans for Safe Connections.