Podporují nás 30. september 2021

Dopis od profesora Nyberga a profesora Hardella

Všem občanům EU, kteří zvažují podepsat iniciativu ECI.

Více než 400 vědců a lékařů (včetně 80 profesorů) podpořilo naši 5G Appeal to EU, která podobně jako Evropská občanská iniciativa (ECI) "Stop (((5G))) – Zůstaňte připojeni, ale chráněni" požaduje, aby EU přijala opatření k vyhlášení moratoria a uplatnila zásadu předběžné opatrnosti v zájmu ochrany zdraví a životů v Evropě. Proto musí EU "přijmout veškerá nezbytná opatření k zastavení rozšiřování záření" a zajistit striktnější směrnice pro elektromagnetické záření, aby bylo chráněno životní prostředí, hmyz, zvířata a lidé, zejména děti a plody.

My, kteří jsme zodpovědní za výzvu 5G, podporujeme, abyste tuto iniciativu podepsali a aby Evropská komise provedla požadavky a návrhy zákonů stanovené touto iniciativou.

1. Současné "bezpečnostní pokyny" pro expozici rádiovfrekvenčnímu/mikrovlnému záření neposkytují dostatečnou ochranu, protože, jak je uvedeno ve výzvě 5G:
"Bezpečnostní pokyny" chrání průmysl - nikoli zdraví" zejména pro děti, těhotné ženy, opylující hmyz, zvířata a rostliny. Proto je třeba zavést zákony na ochranu všeho živého před škodlivými rádiovými frekvencemi a mikrovlnným zářením.

2. Výzva uvádí: ”5G vede k masivnímu nárůstu povinné expozice bezdrátovému záření”. Záření způsobené masivním nárůstem elektronických zařízení, antén a satelitů ohrožuje klima, biologickou rozmanitost a přírodní biotopy. Proto je nutné přijmout zákony, které ochrání životní prostředí před všemi dopady 5G a bezdrátové digitalizace.

3. Ve Výzvě 5G naléhavě apelujeme na Evropskou unii: ”Aby přijala veškerá nezbytná opatření k zastavení rozšiřování 5G RF-EMF, dokud nezávislí vědci nezajistí, že 5G a celková úroveň záření způsobená RF-EMF (5G společně s 2G, 3G, 4G a WiFi) nebude škodlivá.”

Doporučujeme proto všem občanům EU, aby podepsali tuto iniciativu Stop (((5G))) – Zůstaňte připojeni, ale chráněni - pro zdravější, bezpečnější a jistější budoucnost lidí, zejména dětí v Evropě.

Iniciátoři výzvy 5G EU,


Rainer Nyberg
EdD, MPS, Emeritní profesor
Vasa, Finsko

Lennart Hardell
MD, PhD, Professor (ve výslužbě)
Örebro, Švédsko

© 2024 Europeans for Safe Connections.