Podporují nás 7th November 2021

Dopis od profesora Tanky

Dopis na podporu občanské iniciativy Stop(((5G)))

Každý život je jedinečný a neopakovatelný. To je důvod, proč jsou prevence a předběžná opatrnost hlavními principy zdraví, života a životního prostředí v EU. Je v životně důležitém veřejném zájmu, že veřejné orgány zabrání tomu, aby elektromagnetické záření z 5G nepoškozovalo a neohrožovalo lidi a volně žijící živočichy. Přestože je samotné záření neviditelné, nikdo to dnes nemůže popřít: toto záření způsobuje u lidí v určitém frekvenčním pásmu podobný oxidační stres a smrt udušením jako konečné účinky viru COVID-19.

EU umožnila zavedení sítě 5G v Evropě, aniž by náležitě zohlednila výše uvedené požadavky na ochranu zdraví a přírody. Namísto toho zbavila členské státy pravomoci určovat environmentální podmínky investic. Využívání elektromagnetického záření technologie 5G nevyžaduje ani žádné povolení k ochraně životního prostředí. Tím je hrubě porušena zásada předběžné opatrnosti: původce zásahu do životního prostředí - provozovatel EMP záření - nemusí prokazovat, že jím provozované záření nikomu nyní ani v budoucnu nezpůsobí žádnou újmu ani riziko, tj. že je zcela neškodné. V souladu s preventivní praxí EU by bylo pouze to, kdyby orgán ochrany životního prostředí považoval expozici za největší zdroj nebezpečí pro lidi a volně žijící živočichy. Instalace a provoz 5G by proto měly být podle práva na ochranu životního prostředí pozastaveny, dokud nebude dosaženo vědecké jistoty.

Naproti tomu zákonná výjimka uživatele životního prostředí rovněž považuje požadavek práva EU v oblasti životního prostředí, aby v případě rizika poškození životního prostředí organizoval vlastní činnost na základě nejlepších dostupných technologií a technik, které prokazatelně eliminují zdroj rizika, za neexistující, ale alespoň minimalizuje všechna jeho rizika. (BATNEEC)

Doporučení ECI "Stop (((5G))) - zůstaňte připojeni, ale chráněni" zohledňují v co nejširší míře požadavky na účinnou vlastní ochranu lidí a volně žijících živočichů při likvidaci účinků EMP záření. Je však důležité, aby provozování EMP záření podléhalo účinné společenské kontrole, a to jak na globální, tak na místní úrovni. Pokud mají právní předpisy Společenství EU chránit životy v této oblasti, musí tuto iniciativu podpořit miliony občanů EU.


Endre Tanka
lawyer, D. Sc. Professor emeritus
Hungary

© 2024 Europeans for Safe Connections.