Podporují nás 24th January 2022

Dopis od profesora Thiedeho

Dopis na podporu občanské iniciativy EU 5G

Ve Smlouvě o EU se uvádí snaha o vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zlepšení jeho kvality. Proto je nejvyšší čas, aby politika, průmysl, hospodářství, justice, úřady, medicína a v neposlední řadě i církve braly zdraví škodlivý potenciál mobilního záření vážněji než dosud.

Zde je zapotřebí zásadního přehodnocení politiky a společnosti. K tomu správně vyzývají sdružení četných občanských iniciativ v mnoha zemích - a nyní také Evropská občanská iniciativa proti 5G.

Dosavadní způsob rozšiřování mobilní komunikace, jehož cílem bylo zajistit vnitřní "pokrytí" na co nejširším území, ignoruje potřeby a práva mnoha lidí, kteří se cítí umělým pulzním zářením obtěžováni. Přispívá to k rozdělení obyvatelstva a už jen z tohoto důvodu by mělo být korigováno. Jednostranné, až redukcionistické vnímání mezinárodních vědeckých poznatků týkajících se biologických účinků záření mobilních telefonů a z toho plynoucí banalizace musí konečně ustoupit širokému přijetí a praktickým důsledkům.

Již v roce 2012 jsem ve své knize "Mythos Mobilfunk. Kritik der strahlenden Vernunft" (Mýtus mobilní komunikace: kritika zářivého odůvodnění) na složitý problém, který se mezitím ještě více vyostřil. Po deseti letech vítám občanskou iniciativu EU 5G a přeji jí v zájmu nesčetných evropských občanů mnoho úspěchů!


Werner Thiede
Teolog, apl. Profesor, vysloužilý pastor, publicista
http://www.werner-thiede.de
Německo

© 2024 Europeans for Safe Connections.