Podporují nás 7th November 2021

Dopis od profesorky Bardóczové

Dopis na podporu občanské iniciativy Stop(((5G)))

Maria Curie zachránila mnoho životů tím, že dlouho nosila v náručí radioaktivní izotop. Její dobrovolný experiment, který si sama způsobila, ji stál mnoho utrpení a nakonec vyústil v její smrt. Její oběť nebyla marná, protože upozornila lidstvo na nebezpečí radiačního poškození.

Moderní fyzika a biologie již zná účinky elektromagnetického záření různých frekvencí a energií na biologické systémy. Škodlivé účinky záření druhé, třetí a čtvrté generace EMF byly popsány v řadě vědeckých publikací, od účinků na srdce až po snížení plodnosti. Tyto technologie byly zavedeny bez vyžádání souhlasu lidí. Nebezpečí nebyla popsána, zdůrazňovány byly pouze výhody.

V případě 5G nebyly provedeny žádné základní experimenty, a pokud ano, nejsou údaje dostupné široké veřejnosti. Neznáme účinky záření 5G na opylovače, rostliny, ptáky, živočichy v našem prostředí ani na nás, lidi. Nevíme, jaké dávky můžeme tolerovat, aniž by došlo k poškození zdraví, a jak moc již poškozují naše zdraví. Reklamy opět zdůrazňují pouze výhody, rychlý internet, lepší přístup, rychlejší stahování, chytré měřiče a kolik energie můžeme jejich používáním ušetřit atd.

Zdá se, že celosvětově urychlené zavádění 5G předcházelo bezpečnostnímu šetření, a opět jsme bez našeho vědomí součástí nekontrolovaného experimentu bez našeho výslovného souhlasu. O naší bezpečnosti rozhodují státem vlastněné společnosti namísto vládních agentur a odborníků, proti čemuž dokonce ztrácíme právo protestovat. Nechceme se dobrovolně stát pokusnými králíky.


Zsuzsa Bardóczová
Profesorka, bioložka, D. Sc.
alternativní nositelka Nobelovy ceny za výzkum genů

Maďarsko

© 2024 Europeans for Safe Connections.