Podporují nás 27. 1. 2022

Dopis od docenta Ptáčka

Dopis na podporu občanské iniciativy Stop(((5G)))

Vědci nemají zájem bránit pokroku. Spíše obdaření schopností všímat si co se kolem děje, špatné vlivy záření objeví a prokáží.

Každé záření má svoji kromě elektrické i magnetickou složku. Tou když se pohybuje vodič, tak se v něm indukuje elektrický proud. Jedno, zda jde o listy rostlin, pohybující se ve větru, ptáka nebo včelu. Díky elektrolytům v těle jsou to všechno vodiče.

Podle současných expozičních limit, ať už ICNIRP nebo české normy, je zastřešujícím účinkem ohřev tkáně a z něj vznikající fyziologické efekty. Podle mého názoru, pokud dochází k ohřevu tkáně, je to signál spíše varovný než bezvýznamný. Lidské orgány, kam kůže patří, jsou složité komplexy buněk, které samy mají složitou stavbu a jsou citlivé na vnitřní rovnováhu složek a prvků, které je tvoří. Kromě člověka však venku existuje celá živá příroda, viry, bakterie, rostliny, živočichové. Rostliny mají stejně složité buňky jako živočichové.

Takže pokud nezastavíme další budování sítě kvůli ohřevu tkáně, což je jev sám o sobě závažný, odložme ho na několik let a požádejme vědce na našich univerzitách, aby udělali pokusy s vlivem předpokládaného záření na bakterie, růst a přežívání buněk hub, řas, mechů a lišejníků, na půdní organismy, semenáče a dospělé rostliny jednoděložné (trávy, obilí) víceděložné (jehličnany) a dvouděložné – listnaté stromy, podobně jako všechny úrovně živočichů – obojživelníci, korýši, hmyz, včetně včel a jiných opylovačů, ptáci – inkubace ve vajíčkách a následný vývoj a další pokusy s jejichž výběrem rád pomohu.

Moje podpora této iniciativy "Stop (((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni" byla vyvolána tím, že s rostoucím množstvím vysílačů mobilního záření na střechách domů v Brně během několika posledních let výrazně ubylo ptáků v parku, u něhož bydlím. Loni a letos nepřiletěli na zimu žádní havrani, zatímco dříve jich s rozedněním přilétaly stovky. Všechny javory mleče (Acer platanoides) po celém vnitřním Brně mívají atypicky červeně zbarvené okraje listů, které shazují dříve.

Uvědomíme-li jak nepříznivé vlivy má již záření současné, neměli bychom dovolit ještě vyšší frekvence bez provedení podrobných pokusů od molekulární po orgánovou úroveň. Prosím, nedopusťme nevratné povolení nových sítí bez provedených pokusů.


Vladimír Ptáček
Doc., RNDr., CSc.
http://www.sci.muni.cz/ptacek/
Brno, Česká republika

© 2024 Europeans for Safe Connections.