Problémy

Věděli jste?

Nepřímé dopady na osobní zdraví

Frekvenční pásmo 5G 3,7-3,98 GHz představuje hlavní riziko škodlivého rušení pro radiovýškoměry v letadlech.

Různé úřady pro bezpečnost letectví ve Spojených státech a Kanadě se obávaly rozsáhlých dopadů na letecký provoz, včetně možnosti „katastrofických selhání“ s potenciálem mnoha úmrtí.


Společnosti vědí o rizicích

Pojišťovací společnosti klasifikovaly 5G jako nově vzniklé riziko s „vysokým dopadem“ a mlčí o doložce o vyloučení elektromagnetických polí.

Swiss RE Institute: Existing concerns regarding potential negative health effects from electromagnetic fields (EMF) are only likely to increase. An uptick in liability claims could be a potential long-term consequence.“

Companies refuse to cover illnesses caused by long-term (non-ionizing) EMF exposure and liability insurance of telecommunication companies.

Examples:

  • CFC Underwriting LTD in London, the UK agent for Lloyd’s of London mentioned in policy document EXCLUSIONS RELATING TO OTHER INSURANCES: „Electromagnetic fields directly or indirectly arising out of, resulting from or contributed to by electromagnetic fields, electromagnetic radiation, electromagnetism, radio waves or noise.“
  • Zurich Community Care Liability Insurance: Exclusion on electromagnetic fields in Combined general liability insurance policy: „any liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by, in connection with or contributed to by or arising from electromagnetic fields (EMF) or electromagnetic interference (EMI).“

Některé telekomunikační společnosti hodnotí zdravotní rizika RF EMP jako vysoce závažná a varovaly před nimi pouze investory.

Some telecommunications companies rate EMF health risk issues as „high impact and warned only investors about the potential risks.

Veškeré potenciální škodlivé účinky bezdrátových zařízení uživatele jsou přeneseny na odpovědnost uživatele prostřednictvím určitých pokynů v uživatelských příručkách.

Společnosti zabývající se bezdrátovými technologiemi zatajily spotřebitelům a sousedům používajícím mobilní telefony nebo žijícím v blízkosti mobilních telefonů informace o potenciálních zdravotních rizicích RF EMP.

Examples:

  • British Telecom, warned investors in 2017 Annual Report: „We can’t provide absolute ­assurance that research in the future won’t establish links between radio frequency emissions and health risks.“

  • Vodafone wrote in 2018 Annual Report „EMF found to pose health risks causing reduction in mobile usage or litigation“.

Antény v blízkosti snižují hodnotu nemovitostí.

The Impact of Cell Phone Towers on House Prices in Residential Neighborhoods study from 2008 found „that buyers when asked in what way the cellular phone base stations or antennas impacts the enjoyment of living in their home, 37% responded that its impact was related to health concerns, 21% said it impacted neighborhood aesthetics, 20% said it impacted property value, and 12% said it impacted the view from their property.“

Also powerlines could lower value of property.

© 2024 Europeans for Safe Connections.