Řešení

Příloha

Vzhledem k mnoha nebezpečím, která 5G přináší, vyzýváme k moratoriu na zavádění 5G, dokud nebudou všechny nepříznivé účinky plně prozkoumány. Žádáme EU, aby dodržovala zákony a hodnoty EU, a navrhujeme následující právní předpisy:

Doplňující texty:

land green
© 2024 Europeans for Safe Connections.