Řešení

Naše cíle

Zavádění 5G ohrožuje naše práva na zdravé životní prostředí, svobodu a soukromí.

Vyzýváme Komisi, aby navrhla právní předpisy na ochranu občanů a životního prostředí před těmito hrozbami:

Lidé, fauna a flóra jsou poškozováni zářením. Současné expoziční limity neposkytují dostatečnou ochranu - zejména pro zranitelné osoby (jako jsou děti, těhotné ženy, pacienti, starší lidé), zvířata, opylující hmyz a rostliny.

Zaveďte předpisy na ochranu veškerého života před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením *


S 5G vzroste počet připojených elektronických zařízení, antén a satelitů. Následovat bude neudržitelná spotřeba energie, emise záření, škodlivá těžba a znečištění, které ohrozí biologickou rozmanitost a přírodní biotopy.

Zaveďte přísnější přepisy na ochranu životního prostředí vůči veškerým negativním dopadům 5G a digitalizace *


5G umožní masivní sběr dat a sledování připojených objektů a představuje zvýšené riziko kyberkriminality, úniku dat, jejich krádeže, dalšího prodeje a zneužití umělé inteligence.

Zaveďte účinnou ochranu údajů, abyste chránili naše soukromí, bezpečnost a svobodu *


* Konkrétní návrhy uvádíme v příloze

© 2024 Europeans for Safe Connections.