Ochrana našich dat

Návrh 20

Chránit občany před rostoucí kyberkriminalitou uplatňováním zásady minimalizace údajů při jejich shromažďování prostřednictvím bezdrátových technologií (např. lékařských a bankovních údajů).


Podrobné vysvětlení

Mnozí odborníci poukazují na to, že 5G a připojené objekty internetu věcí a internetu těl výrazně zvýší nebezpečí ztráty dat a kybernetické kriminality:

  • mnoho přenosů bude probíhat prostřednictvím bezdrátového připojení, čímž se znásobí riziko „odposlechu“.
  • mnohem více dat bude přenášeno přes tato zařízení, včetně citlivých údajů. Obzvláště se obáváme údajů, na které se vztahuje lékařské tajemství (medicínské hodinky, naslouchátka).

Řada evropských právních předpisů zavedla opatření pro boj proti kyberkriminalitě, včetně:

Vlády EU a Evropský parlament v současné době projednávají další opatření.

Důležitější se nám však zdá snížit rizika uplatněním zásady minimalizace údajů (článek 5 písm. c) GDPR) na shromažďované a uchovávané údaje a zákazem komercializace údajů týkajících se lékařského tajemství bez výjimky (článek 9 GDPR).

Právní argumenty pro náš návrh jsou následující:

Podle článku 5-1 GDPR musí být zpracovávané osobní údaje „relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány“.

objects
© 2024 Europeans for Safe Connections.