Ochrana našich dat

Návrh 23

Organizovat veřejné diskuse o tom, zda nebo v jakém rozsahu povolovat digitální inovace, pod vedením vědců s biomedicínskou odborností, kteří nejsou ve střetu zájmů: jmenovat novou etickou komisi nebo rozšířit rozsah působnosti skupiny EGE.


Detailed explanation

Digitální technologie, zejména 5G ve spojení s internetem věcí a těl, mohou vést k využití, které je v rozporu s respektováním lidské důstojnosti a života ve společnosti.

Evropská skupina pro etiku ve vědě a v nových technologiích (EGE, jejíž úloha je definována v článku 2 rozhodnutí Komise 2016/835) se nám nezdá být akceschopná, protože její činnost je zaměřena na otázky biotechnologií. Její status navíc není začleněn do zakládacích smluv Evropské unie ani do legislativních struktur Evropské unie.

Vyzýváme k vytvoření orgánu, který by sdružoval vědce a zástupce různých myšlenkových směrů a který by byl volen zcela nezávisle na obchodních kruzích a vládách. Tento orgán by byl zodpovědný za vytvoření podmínek pro veřejnou diskusi před zavedením jakékoli významné technologie a za přípravu rozhodnutí, která by byla schválena v referendu.

Evropanů se nikdo neptal, zda dávají přednost kabelové nebo bezdrátové digitalizaci, a zejména nebyli zapojeni do diskuse o výhodách a nevýhodách zavádění bezdrátového připojení.

Pokud jde o digitální inovace, měl by se tento výbor zabývat spotřebiteli a dopadem na celé jejich životní prostředí, včetně zejména jejich spotřeby. Můžeme se proto opřít o článek 169 (bod 2b) Smlouvy o fungování EU, který umožňuje přijímat opatření k doplnění nebo monitorování politiky ochrany spotřebitele v EU.

Parliamentary Assembly Resolution 1815 in point 8.5.8. states: "promote pluralist and contradictory debates between all stakeholders, including civil society".

The European Economic and Social Committee has published the Opinion called Secure 5G deployment– EU toolbox. Points 1.10 and 4.11 state that:
"The Commission, the EP, the Council and the governments and parliaments of the Member States should provide a democratic framework for consultation, where scientific or technological issues, legal guarantees and the responses of the relevant institutions to questions from civil society can be presented to the public."

Presently, these debates are in the hands of activist groups and a few political parties doing the job that official institutes should do. E.g. in Germany, the Ecological Democratic Party has set up a taskforce on Mobile Communications, which calls for a design that is compatible with health and the environment and complies with data protection laws.

people
© 2024 Europeans for Safe Connections.