Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 4

Zajistěte, aby dodatečné směrnice pro vystavování obyvatelstva účinkům RF EMP vypracovali vědci s odbornými znalostmi v oblasti biomedicíny, kteří nejsou ve střetu zájmů: ustanovte novou skupinu nebo rozšiřte činnosti výboru SCHEER za účelem posouzení bioaktivních parametrů RF EMP.


Podrobné vysvětlení

Jelikož agenturu ICNIRP považujeme za závadnou, požadujeme nové předpisy a zařazujeme je do seznamu uvedeného v návrhu 3.

Tepelný ohřev zahřívání a krátkodobé účinky nemohou být podle vědeckých faktů v tisících článcích základem vysoké úrovně ochrany. EU je povinna brát v úvahu vědecká fakta vzhledem k článku 114 SFEU, kde „Komise ... vezme za základ vysokou úroveň ochrany, zejména s ohledem na jakýkoli nový vývoj založený na vědeckých faktech.

Žádáme Komisi EU, aby podporovala výzkum všech dlouhodobých a krátkodobých účinků expozice elektromagnetickým polím ve všech relevantních bioaktivních parametrech prostřednictvím výzkumných programů a aby usilovala o mezinárodní konsensus, pokud jde o pokyny a doporučení pro ochranná a preventivní opatření.

Seznam bioaktivních parametrů, které je třeba posoudit za účelem vypracování skutečně ochranných pokynů, je uveden v prvním odstavci . vysvětlení návrhu 1.

SCHEER

Vědecký výbor pro zdravotní, environmentální a vznikající rizika byl zřízen rozhodnutím Komise C(2015) 5383. Převzal práci Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR). SCHEER má stálý mandát poskytovat nezávislou aktualizaci dostupných vědeckých důkazů, včetně hodnocení zdravotních rizik, která mohou být spojena s expozicí elektromagnetickým polím. K zajištění nezávislosti a transparentnosti výboru bylo zavedeno několik opatření.

Pro více informací odkazujeme na:

© 2024 Europeans for Safe Connections.