Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 6

Nahraďte bezdrátová připojení kabely. Učiňte tak okamžitě v místech, jako jsou nemocnice, mateřské školky, školy, domovy důchodců a všechny veřejné budovy.


Podrobné vysvětlení

Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.3.2. uvádí: „pro děti obecně, a zejména ve školách a třídách, upřednostňovat kabelové připojení k internetu a přísně regulovat používání mobilních telefonů žáky v prostorách školy“.

a v bodě 8.2.4. „doporučuje používat doma pevné telefony s kabelovým připojením“.

Výhody kabelových připojení jsou:

 • mnohem větší odolnost proti chybám
 • efektivní spotřeba energie
 • bezpečné pro dlouhodobé používání
 • žádné radiofrekvenční záření
 • poskytuje vyšší míru zabezpečení přenosového provozu díky snížené možnosti odposlechu
 • kvalita přenosu není závislá na podmínkách prostředí, jako je počasí (vlhkost), na překážkách v cestě a útlum materiálů

Evropský hospodářský a sociální výbor zveřejnil Stanovisko s názvem Secure 5G deployment – EU toolbox. V bodu 4.10 se uvádí: „...Řešení, která by mohla být navržena jako doplněk komunikační infrastruktury 5G, zahrnují využití pevných datových spojení stávajícími nerádiovými technologiemi (ethernetové kabely, optická vlákna atd.) v situacích, kdy je místo připojení fixní (např. bankomaty, bankovní pokladny, průmyslové roboty, dálkově ovládané lékařské roboty atd.) a kde působí velcí uživatelé přenosu dat (poskytovatelé digitálních služeb, společnosti/podniky atd.); internet věcí IoT přítomný na pevných, nemobilních místech (Smart Home, Smart City, senzory na zařízeních veřejných služeb atd.).

Proveďte náš návrh pro nemocnice, mateřské školky, školy, domovy důchodců a všechny veřejné budovy (citlivá místa):

 • Kabely by měly být vždy první volbou (namísto bezdrátového připojení).
 • Učitelé a rodiče musí být poučeni o rizicích bezdrátových zařízení, zejména ohledně dětí.
 • Omezte používání Wi-Fi na citlivých místech, jako je tomu na Kypru, v Kyperské nemocnici, v Rusku nebo ve Francii. Bluetooth, mobilní data a podobné technologie (to znamená všechny bezdrátové funkce) potřebují stejný přístup.
 • Bezdrátové funkce musí být standardně nastaveny na „Zakázáno" na zařízeních, jako jsou routery, tiskárny, ledničky...
 • Bezdrátová zařízení musí mít externí fyzický přepínač pro ruční zapnutí/vypnutí bezdrátových funkcí.
 • Pokud je bezdrátová funkce povolena uživatelem, musí být výchozí nastavení nastaveno na nejnižší provozní úroveň.
 • Bezdrátové funkce na zařízeních musí být nastaveny na „SPÁNEK", pokud se nepoužívají. Například patent WO2004075583 - REDUCTION OF ELECTROSMOG IN WIRELESS LOCAL NETWORKS představuje systém, který „po předem definovaném časovém intervalu bez spojovacího signálu přepne základnovou stanici z normálního vysílacího-přijímacího režimu do režimu spánku, v němž nejsou ze základnové stanice vysílány žádné signály majáku a/nebo jiné radiofrekvenční signály“.
 • Odmítněte inteligentní měřiče (inteligentní měřiče elektřiny, tepla, plynu a vody) s rádiovými přenosovými prvky a nahraďte je kabelovými řešeními. Ve Francii i v Nizozemsku neexistuje povinnost nahradit konvenční měřicí systémy bezdrátovými inteligentními měřiči, které vyzařují vysokofrekvenční elektromagnetické pole. V rozsudku Nejvyššího soudu Jihoafrické republiky z roku 2017 bylo navrženo, že výchozí standartní nastavení pro inteligentní měřiče pro připojení k internetu by mělo být přes kabel. To přináší vyšší bezpečnost dat, rychlejší širokopásmovou infrastrukturu a žádné zbytečné RF EMP emise.
 • Alternativní technologie pro mobilní přenos uvnitř budov by měly být upřednostňovány a vyvíjeny. Všechny nové technologie musí být testovány z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí.
spot
© 2024 Europeans for Safe Connections.