Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 8

Doporučujte členským státům, aby v obcích zabezpečily zóny s nízkým nebo žádným zářením. Vyhlašte ve všech přírodních rezervacích a parcích zóny s nízkým nebo žádným zářením.


Podrobné vysvětlení

Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.1.4. uvádí: „věnovat zvláštní pozornost elektrosenzitivním osobám, které trpí syndromem nesnášenlivosti vůči elektromagnetickým polím, a zavést zvláštní opatření na jejich ochranu, včetně vytvoření oblastí bez vln, které nejsou pokryty bezdrátovou sítí;“.

Cílem tohoto návrhu je vytvořit zóny, ve kterých se nenachází žádné nebo jen velmi slabé vysokofrekvenční elektromagnetická pole, aby se ochránilo zdraví zvláště citlivých skupin lidí (např. osob citlivých na elektrickou energii nebo elektro hypersenzitivních osob, nemocných lidí, seniorů, dětí) a také flóry a fauny.

Místa pro spánek by měla být vymezena jako prostory s nejnižšími hodnotami RF EMP záření, aby bylo zajištěno, že se tělo bude schopné z celodenní expozice RF EMP záření zregenerovat. Rovněž v době od 22:00 do 7:00 hodin musí být expozice ze základnových stanic pro veřejnost snížena.

Zajistěte, aby veřejná doprava nabízela cestujícím možnost dopravy bez vyzařování Wi-Fi a bezdrátových technologií, jako jsou kupé nebo vozidla, které neobsahují Wi-Fi a mobilní komunikaci.

Právním základem návrhu 8 je směrnice o stanovištích 92/43/EEC a spadá pod „územní plánování“.

Tento návrh může být založen na článku 192 (2) písm. a) TFEU ve spojitosti s článkem 191 (1) TFEU.

low emf
low emf
© 2024 Europeans for Safe Connections.