Trådløs stråling er hverken sikker eller sund

Hundredvis af videnskabelige undersøgelser viser, at der sker skader på liv langt under de nuværende strålingsgrænser, og med 5G vil de stige betydeligt.

Desuden vil vi opleve en kraftig stigning i energiforbruget, en udplyndring af sjældne mineraler og en alvorlig krænkelse af vores privatliv.

Læs mere

Vær forbundet, men beskyttet

Vi beder EU om at lave regulering, der beskytter vores sundhed, natur, miljø og privatliv.

Vores mål Skriv under nu

PROBLEMER MED WIRELESS & 5G

Skadelig for liv

Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter

Læs mere

Ødelæggelse af vores miljø

Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare

Læs mere

Trusler mod vores privatliv

5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens

Læs mere

VORES KRAV TIL EU-KOMMISSIONEN

Beskyttelse af vores liv

Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod mikrobølgestråling

Læs mere

Beskyttelse af vores miljø

Vedtag stærkere regulering for at beskytte miljøet

Læs mere

Beskyttelse af vores data

Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatliv, sikkerhed og frihed

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel

 • Hvad er et ECI?

  ECI er et Europæisk Borgerinitiativ. Det et et officielt redskab stillet til rådighed af EU til borgere, der ønsker at foreslå nye love til den Europæiske Union. Forslagene skal samle støtte gennem en underskriftsindsamling blandt EU-borgerne.

  Læs mere på det officielle websted for det Europæiske Borgerinitiativ

 • Hvad kan vi opnå med en ECI?

  Hvis vi får succes, vil Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet være forpligtet til at tage vores krav op. Hjælp os med at nå dette mål.

 • Hvordan kommer vi i mål med vores ECI?

  I løbet af 12 måneder skal vi samle 1 million underskrifter blandt EU-borgerne.

  Desuden skal syv lande opfylde en bestemt kvote. Her kan du se, hvilken kvote der kræves for dit land: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_da

  For at vores europæiske borgerinitiativ kan blive en succes er det meget vigtigt at få bred opbakning fra mange forskellige organisationer, foreninger og grupper. Underskriv, og del gerne. Hver eneste underskrift tæller!

Læs meget mere i vores bilag og i vores juridiske udkast (legal draft).

Formularen til underskrift af ECI’en
vil blive aktiveret den 1. marts.

ECI‘en er endnu ikke påbegyndt

Vælg et land for at se flere oplysninger

Austria
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Belgium
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Bulgaria
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Croatia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Cyprus
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Czech Republic
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Denmark
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Estonia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Finland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

France
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Germany
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Greece
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Hungary
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Ireland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Italy
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Latvia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Lithuania
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Luxembourg
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Malta
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Netherlands
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Poland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Portugal
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Romania
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Slovakia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Slovenia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Spain
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Sweden
0%

Signatures

of total
targeted signatures

France

0%

Finland

0%

Estonia

0%

Denmark

0%

Czech Republic

0%

Cyprus

0%

Croatia

0%

Sweden

0%

Spain

0%

Slovenia

0%

Slovakia

0%

Romania

0%

Portugal

0%

Poland

0%

Bulgaria

0%

Netherlands

0%

Malta

0%

Luxembourg

0%

Lithuania

0%

Latvia

0%

Italy

0%

Ireland

0%

Hungary

0%

Greece

0%

Germany

0%

Belgium

0%

Austria

0%

of quota reached : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
© 2021 Europeans for safe connections. | Imprint | Data protection | Copyright | Definitions