Definitions

5G

Med 5G menes den femte generation af en mobiltelefons standard og en kommunikationsprotokol. Den anvender radiofrekvensbånd i det elektromagnetiske spektrum, men de specifikke tildelinger varierer fra land til land.

Ved 5G mener vi også alt, hvad der har med 5G at gøre:

  • alle enheder, der er forbundet til 5G-netværket (mobiltelefoner, forbundne ting, antenner, satellitter osv.)
  • stråling, der produceres under kommunikationen
  • behandlingen af de data, der overføres via denne protokol

Mange steder i vores dokumenter nævner vi 5G, da vi foretrækker at bruge det almindeligt kendte udtryk – 5G, men man kan også læse 4G, 6G osv.

Grundlæggende bygger 5G-teknologien på det eksisterende 4G-system og anvender i den første udvidelsesfase (FR1) kun et lidt udvidet frekvensområde i forhold til 4G, op til maksimalt 6 GHz. Den væsentligste forskel her i forhold til 4G er brugen af nye typer antenner, der kan målrettes og dermed muliggøre en mere effektiv datatransmission med en højere ydeevne.

Den anden 5G-udbygningsfase (FR2) er stadig i vid udstrækning i planlægningsfasen og vil anvende betydeligt højere frekvenser mellem 26 og 80 GHz (millimeterbølger). Men da dækningsområdet falder, når frekvensen stiger, skal sendemasterne installeres meget tættere på hinanden. Dette øger dermed også antallet af master og små celler betydeligt.

© 2024 Europeans for safe connections.