Definitions

Biologisk aktive parametre

RF EMF'er har negative virkninger, da de forstyrrer biologiske, kemiske og elektriske systemer i levende organismer. Pulserede EMF'er er normalt meget mere biologisk aktive end ikke-pulserede. (Pulseret: strømning i rytmisk bevægelse.) [1][2]

Følgende faktorer har en skadelig virkning:

Nr. 1 frekvens, varighed, effekttæthed og eksponeringstype
Nr. 2 modulation, polarisering, pulsering, retning og strålekoncentration, harmonier og heterodynamiske (kombinering af to frekvenser) stråler
Nr. 3 kombination af flere strålekilder
Nr. 4 forstærkende virkninger af forskellige typer stråling

Den nuværende EU-lovgivning regulerer kun virkningerne af nr. 1 (frekvens, varighed, effekttæthed og eksponeringsform), men tager ikke hensyn til virkningerne af nr. 2, 3 og 4 [3]

Desuden er de nuværende bestemmelser baseret på middelværdien af den udsendte EMF-intensitet. Hvor impulserne i sig selv generelt har meget høje spidsværdier, er disse impulser kun et relativt lille bidrag til den gennemsnitlige EMF-intensitet, fordi de ikke forekommer så ofte pr. sekund.

En sammenligning som eksempel: man dypper sin hånd i 20° Celsius varmt vand i 50 sekunder og derefter i 100° Celsius varmt vand i kun 10 sekunder; nu kan vi hævde, at den gennemsnitlige temperatur i de målte 60 sekunder var 33,33° Celsius, hvilket er en tolerabel temperatur. Den del af din hud, der var i 100° Celsius varmt vand i 10 sekunder, vil helt sikkert blive skoldet, og alligevel kan vi sige: "Det var bare en lille 10-sekunders-top."


1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Directive 2013/35/EU, Irish STATUTORY INSTRUMENTS No. 337 of 2016 page 7, point 7b

© 2024 Europeans for safe connections.