Definitions

Biologiske virkninger

RF EMF har negative virkninger, da de griber ind i biologiske, kemiske og elektriske systemer i levende organismer. "Styrken" af disse felter (effekttætheden) udtrykkes i W/m2 (watt pr. kvadratmeter). 1 W/m2 = 1.000 mW/m2 (milliwatt) = 1.000.000 µW/m2 (1 mio. mikrowatt)

0.000000000001 mW/m2
Ændret genetisk struktur i E. Coli (Belyaev 1996)

0.00000001 mW/m2
Ændret EEG hos mennesker (Bise 1978)

0.00005 mW/m2
Påvirkning af cellevækst i gær (Grundler 1992)

0.001 mW/m2
Ingen observerbar effekt på mennesker (BIOINITIATIVE 2012)

0.003 mW/m2
The total amount of energy received by the Earth at ground level from the Sun (IARC, Non-ionizing Radiation, PDF document page 42)

0.027 mW/m2
Mindre årringe i træer (Balodis 1996)

0,096 mW/m2 (96 µW/m2)
Correlation with diabetes in schoolchildren (Meo 2015)

1 mW/m2
Stigning i melatonin hos køer (Stark 1997)

1.68 mW/m2
Irreversibel sterilitet hos mus (Magras 1997)

2 mW/m2
Leukæmi hos børn i nærheden af sendere (Hocking 1996)

3 mW/m2
Forringet motorisk funktion, reaktionstid, hukommelse og opmærksomhed hos skolebørn og ændret kønsfordeling blandt børn (færre drenge) (Kolodynski 1996)

25 mW/m2
Nedbrydning af blod-hjerne-barrieren (Salford 1997)

50 mW/m2
Biokemiske og histologiske ændringer i lever, hjerte, nyre og hjernevæv (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2
Beskadigede mitokondrier, cellekerner i hippocampus i hjernen (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2
Omfordeling af metaller i lunger, hjerne, hjerte, lever, nyre, muskler, milt, knogler, hud og blod (Shutenko 1981)

10,000 mW/m2
Anbefalet EU-grænseværdi (Henstilling 1999/519/EF bilag 3)

500,000 mW/m2 i 30 minutter
Opvarmning af 1° C af 1 liter vand (1998 ICNIRP guidelines s. 509, selv om værdien 4 W/kg ikke kan omregnes til mW/m2, viser vi en tilnærmelsesvis beregning)


Se meget mere i Radio Wave Packet og Bioinitiative Color Chart.

Sammenfatning om oxidativt stress: Newsletter Special Issue January 2021

New studies on EMF: https://www.emfdata.org/en/start

© 2024 Europeans for safe connections.