Definitions

RF EMF

Elektromagnetiske bølger med radiofrekvenser (RF) er en del af det ikke-ioniserende elektromagnetiske spektrum i området 10 kHz - 300 GHz (selv om forskellige kilder varierer i definitionen af det område). I vores borgerinitiativ omfatter vi også ekstremt lave frekvenser (30 Hz - 10 kHz).

Disse RF-bølger kaldes også elektromagnetisk stråling eller stråling.

Elektromagnetisk stråling udsendes i særskilte enheder, der kaldes fotoner, og har samtidig bølgeegenskaber. Den bevæger sig gennem rummet med lysets hastighed.

Stråling har en elektro- og en magnetfeltkomponent. Dette danner et såkaldt elektromagnetisk felt (EMF). Et radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF EMF) er et felt af en bølge i radiospektret.

Når vi måler "styrken" af disse felter, måler vi effekttætheden udtrykt i W/m2 (watt pr. kvadratmeter).

radio frequency spectrum
Source:
https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-1-Radio-frequency-spectrum-1_fig1_308904991

Very confusing nomenclature

The classification system has its origin in radar work during Second World War. A lack of standardization has succeeded in confusing just about everyone. Wartime secrecy concerns were so great that the radar design community didn´t even standardize nomenclature with engineers involved in other communications research elsewhere. We are still living with the resulting legacy of confusion:

R. Timothy Hitchcock, Nonionizing Radiation Committee
Radiowaves frequency: 3 kHz – 300 MHz
Microwaves frequency: 300 MHz – 300 GHz

NASA
Radiowaves frequency: < 3 GHz
Microwaves frequency: 3 GHz – 300 GHz

Encyklopedia Britannica
Radiowaves frequency: 3 Hz – 1 GHz
Microwaves frequency: 1 GHz – 300 GHz

IEEE 521-1984
Radiowaves: 3MHz – 1 GHz
Microwaves: 1 GHz – 110 GHz

ITU Radio Regulations
Radio spectrum: 3 Hz – 3,000 GHz


Below about 10 kHz it is practically not possible to use antennas, so very few radio systems use frequencies below this, because antennas should be very large (kilometers in diameter).

© 2024 Europeans for safe connections.