Definitions

RF EMF

Elektromagnetiske bølger med radiofrekvenser (RF) er en del af det ikke-ioniserende elektromagnetiske spektrum i området 10 kHz - 300 GHz (selv om forskellige kilder varierer i definitionen af det område). I vores borgerinitiativ omfatter vi også ekstremt lave frekvenser (30 Hz - 10 kHz).

Disse RF-bølger kaldes også elektromagnetisk stråling eller stråling.

Elektromagnetisk stråling udsendes i særskilte enheder, der kaldes fotoner, og har samtidig bølgeegenskaber. Den bevæger sig gennem rummet med lysets hastighed.

Stråling har en elektro- og en magnetfeltkomponent. Dette danner et såkaldt elektromagnetisk felt (EMF). Et radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF EMF) er et felt af en bølge i radiospektret.

Når vi måler "styrken" af disse felter, måler vi effekttætheden udtrykt i W/m2 (watt pr. kvadratmeter).

radio frequency spectrum
Source:
https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-1-Radio-frequency-spectrum-1_fig1_308904991
© 2022 Europeans for safe connections.