Løsninger

Beskyttelse af alt liv på jorden

Vedtag regler for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling

Hundredvis af peer-reviewede videnskabelige undersøgelser uden indflydelse fra industrien, inklusive den seneste forskning, viser, at radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelige biologiske effekter ved intensiteter, der er millioner af gange lavere end de nuværende grænseværdier. Vi kræver anvendelse af forsigtighedsprincippet på RF EMF for at beskytte mod risici for miljøet og menneskers sundhed.


Ti forslag til gennemførelse i EU-lovgivningen:

Forslag 1

Fastsæt grænseværdier for eksponering for højfrekvente elektromagnetiske felter på grundlag af alle sundhedsmæssige biologiske virkninger og ikke kun dem, der vedrører temperaturer, for at beskytte mennesker (først og fremmest børn, gravide, patienter, ældre, handicappede, personer med eloverfølsomhed, personer, der er skadet som følge af denne stråling og personer, der bruger elektromedicinsk udstyr eller implantater), og anvend forsigtighedsprincippet.

Læs mere

Forslag 2

Opdater Henstilling 1999/519/EF og Direktiv 2013/35/EU. Disse "bør regelmæssigt revideres og revurderes".

Læs mere

Forslag 3

Henstilling 1999/519/EF og Direktiv 2013/35/EU "skal baseres på de bedste tilgængelige videnskabelige data". Vi kræver, at grænseværdierne fastsættes til de MEST BESKYTTENDE AF ALLE tilgængelige videnskabelige og empiriske retningslinjer.

Læs mere

Forslag 4

Sørg for, at yderligere retningslinjer for eksponering udarbejdes af forskere med biomedicinsk ekspertise, som er fri for interessekonflikter: udpeg et nyt panel eller udvid SCHEER's aktiviteter til at vurdere bioaktive parametre for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF).

Læs mere

Forslag 5

Sørg for, at tests af trådløse apparater, antenner og deres drift indbefatter alle biologisk aktive parametre for RF EMF (radiofrekvente elektromagnetiske felter).

Læs mere

Forslag 6

Udskift trådløse forbindelser med kabler. Gør det straks på steder som hospitaler, børnehaver, skoler, plejehjem og alle offentlige bygninger.

Læs mere

Forslag 7

Oplys offentligheden om de farer, der er forbundet med trådløse teknologier, og om, hvordan man kan minimere eksponeringen (f.eks. ved at bruge kabler).

Læs mere

Forslag 8

Indfør frizoner uden strålingsinfrastruktur i kommuner og lande som tilflugtssteder for mennesker og dyreliv; udråb alle naturreservater og parker til strålingsfri zoner.

Læs mere

Forslag 9

For at beskytte menneskers sundhed og biointegritet bør EU-borgerne anmodes om informeret samtykke, før de udsættes for RF EMF (radiofrekvente elektromagnetiske felter).

Læs mere

Forslag 10

På grundlag af forsigtighedsprincippet bør der vedtages et direktiv om grænseværdier for eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) med henblik på beskyttelse af fauna og flora.

Læs mere
life
© 2024 Europeans for safe connections.