Løsninger

Du kan også være aktiv!

Beskyt dig selv og dine omgivelser imod stråling fra trådløs teknologi

1. Beskyt dig selv og din familie ved at minimere brugen af trådløs teknologi – derved minimerer du også strålingsmængden.

2. Søg efter videnskabelige beviser og uddan dig selv – det, du hører fra myndighederne, er ikke fyldestgørende.

3. Lad dig ikke nøjes med den bekvemme forsikring om, at myndighederne bekymrer sig om dig. Forlang beskyttelse baseret på de bedste videnskabelige data, og ikke kun dem, som tilgodeser telebranchen.

4. Bed om retningslinjer for strålingsniveau, der er udarbejdet af videnskabsfolk med biomedicinsk ekspertise, og som er fri for interessekonflikter. Sådan er det ikke nu!

5. Forlang, at alle biologiske parametre af stråling bliver evalueret, når trådløse apparater, antenner og deres drift testes.

6. Udskift trådløse forbindelser med kabler. Gør det straks i dit hjem. Kræv det på hospitaler, i børnehaver, på skoler, på plejehjem og i alle offentlige bygninger.

7. Oplys andre om de farer, der er forbundet med trådløs stråling, og hvordan man kan minimere dem - f.eks. ved at bruge kabler.

8. Bed din kommune om at oprette zoner og områder med lav/ingen stråling.

9. Forlang, at du ikke bliver udsat for ufrivillig stråling. Det er din menneskeret at beskytte dit helbred.

10. Forlang at myndighederne beskytter naturen, dyr og planter imod stråling fra trådløs teknologi – medbaggrund i forsigtighedsprincippet.

Beskyt miljøet mod alle påvirkninger fra 5G og digitalisering

11. Bland dig i lokalplaner og udviklingen i din kommune. Bed dine offentlige myndigheder om at miljøvurdere alle telekommunikationsprojekter. Det er de nemlig aldrig blevet – heller ikke 3G eller 4G!

12. Reducer det massive elforbrug fra kommunikationsteknologi ved at prioritere kablede og lavenergiløsninger.

13. Inden du køber en ny enhed, skal du tænke på de enorme mængder affald, der produceres i forbindelse med produktionen af elektronisk udstyr (WEEE) samt den omfattende miljøpåvirkning fra minedriften i forbindelse med udvinding af ressourcer til produktion af nye enheder. Har du virkelig brug for denne nye enhed?

14. Spar på energien i alle dine tilsluttede enheder - sluk for alle trådløse funktioner, når du ikke bruger dem aktivt.

15. Husk, at menneskeskabt stråling har forskellige skadelige effekter, og betragt dem alle som forurening af dine omgivelser.

16. Kræv overvågning af alle biologiske skadelige parametre af stråling i dit lokalsamfund.

17. Kræv et stop for 5G-satellitter i hele verden, indtil miljøpåvirkningerne er beregnet.

18. Brug ikke satellitinternet.

Værn om dit privatliv, din sikkerhed og din frihed

19. Vær opmærksom på risikoen for overvågning og misbrug af data i forbindelse med 5G, IoT & IoB (Internet of Things & Internet of Bodies).

20. Lad være med at uploade personlige og medicinske data på internettet (selvom det er en personlig konto) for bedre at beskytte dig mod den stigende cyberkriminalitet.

21. Tolerér ikke diskrimination og krænkelser af digitale rettigheder.

22. Forlang, at dine data ikke behandles ved automatiserede procedurer = kunstig intelligens = AI

23. Vær med til at organisere offentlige debatter om ulemperne ved Det Digitale Samfund.

you
© 2024 Europeans for safe connections.