Løsninger

Our Objectives

Udrulning af 5G bringer vores ret til et sundt miljø, frihed og privatlivets fred i fare.

Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod disse trusler:

Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter.

Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering *


Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper.

Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed *


5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens.

Enact effective data protection to safeguard
our privacy, security and freedom
*


* specific proposals in the annex

© 2024 Europeans for safe connections.