News letters Nyhedsbrev Oktober 2022

Nyhedsbrev nr. 2

Kære Læser

Vigtigheden af ECI’en - Stay Connected but Protected - vokser dag for dag. Ud over at underskrive og derved støtte vores 23 forslag til ændringer i EU-lovgivning, har vi forslag til konkrete tiltag, som du kan gennemføre i din egen hverdag. "Handlinger vi alle kan gøre" er de 23 lovforslag omdannet til daglige handlinger, som vi alle kan udføre.

Husk også på, at du er en del af en voksende verdensomspændende bevægelse. Ingen er alene i denne kamp.

ECI = Europeans Citizens’ Initiative

nl logo

Ingen er alene - International konference i Düsseldorf førte til direkte kontakt til EU-politikere

D et tyske Kompetenzinitiativ arrangerede en konference med fokus på den aktuelle diskussion om 5G og alle trådløse teknologier d. 14.-16. oktober 2022 på Goethe-museet i Düsseldorf. https://kompetenzinitiative.com/en/duesseldorf-2022/

4 fra vores ECI-team deltog, og koordinator Pernille Schriver blev inviteret til at deltage i paneldebatten den sidste dag af konferencen.

En konference som denne styrker og udvider vores vigtige netværk, øger kendskabet til aktive og vigtige medspillere på området. Konferencen viste tillige, at alle dele af samfundet nu er involveret i kritikken af den hovedløse digitale og trådløse samfundsudvikling; læger, forskere, ngo'er, borgere, musikere, jurister, politikere… og mange flere

Og vigtigst af alt - vi har fået direkte kontakt til centrale politikere i EU, som vi nu løbende afholder møder med.

dusseldorf

​Ingen er alene – Mange appeller

Igennem de sidste 20 år har der været mange initiativer i lighed med ECI’en, og vi nævner flere af dem her. Desuden offentliggjorde det anerkendte magasin Journal Reviews on Environmental Health i september 2022 et nyt dokument The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies.

Vi citerer fra dette dokument: "Siden september 2017 er EU's 5G-appel og følgebreve blevet sendt seks gange til EU med anmodning om et moratorium for udrulning af 5G og advarsel til EU og Kommissionen om de risici, der er forbundet med trådløse teknologier."…

​Ingen er alene – Handlinger vi alle kan gøre

Ud over at underskrive og støtte vores 23 forslag til ændringer af EU-lovgivning og -regler har vi forslag til konkrete tiltag, som du kan gennemføre i din egen hverdag.

Det er de 23 lovforslag omsat til daglige handlinger, som vi alle kan udføre. Du er velkommen til at dele dem bredt. Du kan finde dem på vores webside.

https://signstop5g.eu/da/losninger/du-kan-ogsaa-vaere-aktiv

you

​Ingen er alene – Stor opbakning til vores videnskabelige kritik af SCHEER rapporten fra mange interessenter

​Vores videnskabelige arbejdsgruppe har brugt flere uger på at læse og analysere SCHEER Opinion rapporten. Selv om vi glæder os over en opdatering på, hvad der rør sig i forskerverdenen mht. skadevirkninger fra trådløs stråling, er vores konklusion af SCHEER-rapporten desværre, at den er yderst skuffende:

"SCHEER-rapporten er forudindtaget i forhold til teleindustriens fortsatte behov for at benytte ICNIRP's retningslinjer. Arbejdsgruppen bag SCHEER-rapporten har interessekonflikter og er ubalanceret med hensyn til udvælgelsen af sine medlemmer. SHEER-udtalelsen omfatter ingen af de mange videnskabelige eksperter, der påpeger, at der er tilstrækkelig dokumentation for sundhedsrisici langt under ICNIRP's retningslinjer......."

Læs mere og se også hvem, der støtter vores kritik. Bl.a. Dominique Belpomme, Cindy Sage, Lennart Hardell, Klaus Buchner, Tom Butler…

​Ingen er alene – EU-borgere indsender høringssvar på EU-politik

​Du kan også deltage i udformningen af EU-love på platformen "Giv din mening til kende".

​I september foreslog EU bl.a. at bruge ansigtsgenkendelse til identifikation af, hvem du er, når du rejser ud af landet. Vi inspirerede mange europæere med vores to høringssvar.

​Eksempler på svar fra EU-borgere: "Nej til totalitet", "Stop digital overvågning" og "Nej til Kina-systemet i EU!" samt mange andre lignende svar blandt de 360, der blev sendt til EU for at afvise dette initiativ. 92,22 % af høringssvarene var fra EU-borgere.

feedback

​Ikke alene - sundhedsminister ønsker ikke 4G antenne tæt på sit hjem

Den schweiziske sundhedsminister Alain Berset har med succes forhindret, at der blev installeret en mobilantenne i nærheden af sit hjem! Han skrev: "Elektromagnetiske bølger forårsaget af teknologi, især dem, der stammer fra mobilteknologi, har skadelige virkninger på menneskers og dyrs sundhed." Tak til Alain Berset!

https://newsbeezer.com/switzerlandeng/berset-wanted-to-prevent-mobile-phone-antennas-swisscom-dropped-the-project/


Tak, fordi du læser dette nyhedsbrev. Del gerne nyhedsbrevet bredt.

Og husk

Det lykkedes ansvarlige og samvittighedsfulde mennesker at stoppe

tobaksindustrien, spredningen af DDT og asbest.

Det vil også lykkes for os - men vi skal gøre det sammen.

asbestos

Organisatorerne bag
Stay Connected but Protected

Skriv under her: https://signstop5g.eu/da

© 2024 Europeans for safe connections.