News letters Nyhedsbrev November 2022

Nyhedsbrev nr. 3

Kære læsere,

Der er gode nyheder - der er sket reelle fremskridt i retssalene. Vores sag er på vej fremad. Trin for trin. Flere domstolsafgørelser bakker op om vores forslag til EU-lovændring.

Enhver rejse begynder med det første skridt - nu er der taget mange skridt i den rigtige retning

nl logo

En retssag om vores grundlæggende rettigheder

- mod Belgien og EU

Retssagen er ikke kun relevant i Belgien. Den er en inspiration for alle EU-lande. Sagen er ikke rettet mod en bestemt trådløs teknologi, men mod den samlede eksponering for menneskeskabt stråling. Juridisk bygges retssagen op på den belgiske forfatning, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Gennembrud for en EHS-ramt elev

- England, The Upper Tribunal

Endelig er der nogen, der lytter. Mange af os har forgæves arbejdet for at få reduceret stråling i skolerne. Nu er der endelig i England sket et gennembrud. Forældrene til en ung pige med EHS vandt efter 5 års kamp. Se, dommernes afgørelse i slutningen af forslag 6.

Pas på erstatningsansvaret

- Tyskland, Landsretten i Münster

Der er grænser for, hvad man må foretage sig på andres bekostning. En dommer har understreget, at ejere af ejendomme, der udlejer plads til basestationer og mobilmaster, påtager sig ansvaret for de sundhedsmæssige konsekvenser fra mastens stråling.

Læs mere om denne vigtige udvikling i vores pressemeddelelse.

Meget vigtig retssag i Storbritannien den 13. december

- England, The Royal Courts of Justice

Befolkningen har ret til at kende til risiciene ved 5G, besluttede Court of Appeal og gav derved tilladelse til at fortsætte sagen på grund af manglende information af offentligheden om risikoen for sundhedsskadelige virkninger.

Det næste skridt er nu den egentlige retssag 13. december i London i The Royal Court of Justice.

Vi er i tæt kontakt med og støtter gruppen bag denne meget vigtige retssag. Vi vil skrive mere om udfaldet på vores hjemmeside.

Ingen master i vores lokalområde!

- England og USA

Beboerne i Milton Keynes har vundet en David og Goliat-kamp for at forhindre en gigantisk 5G-mast i at blive placeret lige ved siden af deres fredede område. Ligeledes vandt beboerne i Blakelands en lignende kamp for at forhindre en 5G-mast i at blive opstillet i lokalområdet.

I byen Flower Hill i staten New York fik borgere medhold i, at 18 små antenner ikke skal opsættes.

Læs mere om sagerne i slutningen af vores forslag 9.

EHS-organisation bremser Elon Musks Starlink planer

- Frankrig

En dommer har inddraget Starlinks licens i Frankrig for manglende offentlig høring. I dommen gav retten tilladelse til at annullere frekvensanvendelsen, som den franske EHS-organisation PRIARTEM og Agir pour l'environnement havde anmodet om, netop på grund af den manglende offentlig høring.

Læs mere om Starlinks problemer, og hvorfor satellitterne måske ikke bliver opsendt i Frankrig vores Forslag 23.

Elektro-magnetisk stråling har en pris

- Frankrig

Forvaltningsdomstolen i Clermont-Ferrand beordrede en 4G-antenne slukket i to måneder, efter en landmand i Haute-Loire havde mistanke om, at antennens stråler skadede hans køer. Mælkeproduktionen var faldet med 15-20 % i dagene efter installationen af antennen, og 40 af hans 200 køer var døde.

I Manche-regionen er en mælkeproducent blevet anerkendt for de produktionstab, han har lidt på grund magnetfelter fra højspændingsledninger. Han vil modtage 460.000 Euro. Læs mere om sagerne i slutningen af vores forslag 10.

Hvert enkelt af disse retssager beviser, at vi bevæger os i den rigtige retning. Alle disse domstolsafgørelser styrker vores arbejde med det europæiske borgerinitiativ.

Kender du flere vindende retssager?
Kontakt os venligst på
stop5Geci@protonmail.com 😊

Hvis du ikke kæmper, har du allerede tabt
Hvis du kæmper, kan du vinde

Tak, fordi du læser dette nyhedsbrev.

Vær venlig at dele det bredt.

Koordinatorerne af Stay Connected but Protected

Underskriv: www.signstop5g.eu/da

© 2024 Europeans for safe connections.