Nyheder Our Press Release 3 November 2022

Nyt internationalt agentur slår fast – trådløs teknologi er sundhedsskadeligt!

Mennesker, dyr og planter er i fare på grund af forkerte grænseværdier!

Et nyt agentur, International Commission on Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF), slår fast, at de nuværende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi er baseret på ugyldige antagelser og forældet videnskab. Grænseværdierne beskytter hverken befolkningen eller naturen mod strålingsskader.

Der skal vedtages nye og langt lavere grænseværdier, og de skal indføres øjeblikkeligt!

I en netop offentliggjort forskningsartikel anbefaler det nye agentur på det kraftigste, at der udarbejdes nye grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi, som reelt beskytter befolkningen.

ICBE-EMF forklarer, at de anvendte grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi, der er fastsat af den private organisation ICNIRP med tætte bånd til teleindustrien, er baseret på ugyldige antagelser og forældet videnskab. Grænseværdierne beskytter hverken befolkningen eller naturen mod strålingsskader.

Der skal vedtages nye og langt lavere grænseværdier, og der skal indføres et øjeblikkeligt stop for udrulning af 5G.

Europeans for Safe Connections, der er initiativtager til det europæiske borgerinitiativ (ECI) Stop 5G - Stay connected but protected, er yderst tilfredse med denne nye medspiller. De biologiske reaktioner fra trådløs stråling på alle levende organismer har været kendt i årtier. Desværre har ICNIRP, WHO, EU og alle relaterede sundheds- og miljømyndigheder, som burde beskytte befolkningen og naturen, aldrig officielt anerkendt de velkendte sundhedsskader.

I borgerinitiativet anmoder Europeans for Safe Connections bl.a. EU om, at retningslinjer for eksponering udarbejdes af forskere med biomedicinsk ekspertise, som er fri for interessekonflikter. Læs her.

Vi mener helt klart, at ICBE-EMF er det agentur, der kan opfylde denne anmodning.

ICBE-EMF, der er uafhængig af teleindustrien, har det selverklærede mål at sikre, at mennesker og natur skal være tilstrækkeligt beskyttet mod de skadelige biologiske virkninger fra trådløs stråling. ICBE-EMF's primære formål er at udarbejde anbefalinger til nye grænseværdier baseret på robuste videnskabelige forskningsresultater. Agenturet består af videnskabsfolk, læger og andre fagfolk, der alle er eller har været involveret i forskning vedrørende de biologiske og sundhedsmæssige effekter fra trådløs stråling.

Europeans for Safe Connections opfordrer på det kraftigste de danske sundhedsmyndigheder, WHO og EU til at anerkende dette uafhængige organ på området - for endelig at sikre optimal beskyttelse af befolkningen og naturen.

Europeans for Safe Connections
Pernille Schriver
stop5Geci@protonmail.com
Koordinator for
Stop 5G – Stay Connected but Protected www.signstop5g.eu

horizontal
© 2024 Europeans for safe connections.