Η ασύρματη ακτινοβολία δεν είναι
ούτε ασφαλής ούτε υγιής.

Εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν βλάβες στα έμβια όντα, πολύ πιο κάτω από τα σημερινά όρια ακτινοβολίας και με το 5G οι βλάβες αυτές θα αυξηθούν σημαντικά.

Επιπλέον, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, εξάντληση των σπάνιων ορυκτών και σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς μας.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε συνδεδεμένοι
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

Ζητάμε από την ΕΕ να προβεί σε ρυθμίσεις που θα προστατεύουν την υγεία μας, τη φύση, το περιβάλλον και την ιδιωτική μας ζωή.

Οι στόχοι μας Υπόγραψε τώρα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ & 5G

Βλαβερή για τα έμβια όντα

Οι άνθρωποι, η πανίδα και η χλωρίδα βλάπτονται από την ακτινοβολία. Τα ισχύοντα όρια έκθεσης παρέχουν ανεπαρκή προστασία - ιδίως για τα ευάλωτα άτομα (όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι), για τα ζώα, τα έντομα που επικονιάζουν και τα φυτά

Διαβάστε περισσότερα

Καταστρέφει το περιβάλλον μας

Με το 5G ο αριθμός των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κεραιών και δορυφόρων θα αυξηθεί ραγδαία. Θα ακολουθήσουν μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ακτινοβολίας, επιβλαβείς εξορύξεις και ρύπανση, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικοτόπους

Διαβάστε περισσότερα

Απειλεί την ιδιωτικότητά μας

Το 5G επιτρέπει τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επιτήρηση από συνδεδεμένα αντικείμενα. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνοεγκλήματος, διαρροής δεδομένων, κλοπής, μεταπώλησης και κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

OUR DEMANDS TO THE EU COMMISSION

Protection of our lives

Θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία της ζωής από τις ραδιοσυχνότητες και τις ακτινοβολίες μικροκυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Protection of our environment

Θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις επιπτώσεις του 5G και της ψηφιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Protection of our data

Αποτελεσματική προστασία των δεδομένων για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας μας

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά

 • Τί είναι μια ΕΠΠ;

  Μια ΕΠΠ είναι μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αυτό το επίσημο εργαλείο παρέχεται από την ΕΕ για τους πολίτες που θέλουν να προτείνουν νέους νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις πρέπει να υποστηρίζονται από συλλογή υπογραφών μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

  Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΠ

 • Τί μπορούμε να πετύχουμε με μια ΕΠΠ;

  Εάν επιτύχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να επιτύχουμε αυτό το στόχο.

 • Πώς πετυχαίνει μια ΕΠΠ;

  Σε 12 μήνες πρέπει να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της ΕΕ.

  Επιπλέον, επτά χώρες πρέπει να πληρούν μια συγκεκριμένη ποσόστωση. Εδώ μπορείτε να δείτε την απαιτούμενη ποσόστωση για τη χώρα σας: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_el

  Για να πετύχουμε την ΕΠΠ μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ευρεία υποστήριξη από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, ενώσεις και ομάδες. Παρακαλούμε υπογράψτε και κοινοποιήστε. Κάθε υπογραφή μετράει!

Διαβάστε περισσότερα στο παράρτημά μας και στο νομικό μας προσχέδιο.

Το έντυπο για την υπογραφή της ΕΠΠ
θα ενεργοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2022.

Η ΕΠΠ θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2022

Διαλέξτε μια χώρα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

Αυστρία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Βέλγιο
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Βουλγαρία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Κροατία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Κύπρος
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Τσεχία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Δανία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Εσθονία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Φινλανδία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Γαλλία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Γερμανία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ελλάδα
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ουγγαρία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ιρλανδία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ιταλία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Λετονία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Λιθουανία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Λουξεμβούργο
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Μάλτα
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ολλανδία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Πολωνία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Πορτογαλία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ρουμανία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Σλοβακία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Σλοβενία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Ισπανία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Σουηδία
0%

Υπογραφές

εκ του στόχου
των υπογραφών

Γαλλία

0%

Φινλανδία

0%

Εσθονία

0%

Δανία

0%

Τσεχία

0%

Κύπρος

0%

Κροατία

0%

Σουηδία

0%

Ισπανία

0%

Σλοβενία

0%

Σλοβακία

0%

Ρουμανία

0%

Πορτογαλία

0%

Πολωνία

0%

Βουλγαρία

0%

Ολλανδία

0%

Μάλτα

0%

Λουξεμβούργο

0%

Λιθουανία

0%

Λετονία

0%

Ιταλία

0%

Ιρλανδία

0%

Ουγγαρία

0%

Ελλάδα

0%

Γερμανία

0%

Βέλγιο

0%

Αυστρία

0%

of quota reached : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
© 2021 Europeans for safe connections. | Imprint | Data protection | Copyright | Definitions