Η ασύρματη ακτινοβολία δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε υγιής.

Εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν βλάβες στα έμβια όντα, πολύ πιο κάτω από τα σημερινά όρια ακτινοβολίας και με το 5G οι βλάβες αυτές θα αυξηθούν σημαντικά.

Επιπλέον, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, εξάντληση των σπάνιων ορυκτών και σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς μας.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε συνδεδεμένοι
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

Ζητάμε από την ΕΕ να προβεί σε ρυθμίσεις που θα προστατεύουν την υγεία μας, τη φύση, το περιβάλλον και την ιδιωτική μας ζωή.

Οι στόχοι μας Επισκεφτείτε Europeans for Safe Connections

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ & 5G

problem_life

Βλαβερή για τα έμβια όντα

Οι άνθρωποι, η πανίδα και η χλωρίδα βλάπτονται από την ακτινοβολία. Τα ισχύοντα όρια έκθεσης παρέχουν ανεπαρκή προστασία - ιδίως για τα ευάλωτα άτομα (όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι), για τα ζώα, τα έντομα που επικονιάζουν και τα φυτά

Διαβάστε περισσότερα
problem_environment

Καταστρέφει το περιβάλλον μας

Με το 5G ο αριθμός των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κεραιών και δορυφόρων θα αυξηθεί ραγδαία. Θα ακολουθήσουν μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ακτινοβολίας, επιβλαβείς εξορύξεις και ρύπανση, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικοτόπους

Διαβάστε περισσότερα
problem_data

Απειλεί την ιδιωτικότητά μας

Το 5G επιτρέπει τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επιτήρηση από συνδεδεμένα αντικείμενα. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνοεγκλήματος, διαρροής δεδομένων, κλοπής, μεταπώλησης και κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

demand_life

Προστασία της ζωής μας

Θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία της ζωής από τις ραδιοσυχνότητες και τις ακτινοβολίες μικροκυμάτων

Διαβάστε περισσότερα
demand_environment

Προστασία του περιβάλλοντος

Θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις επιπτώσεις του 5G και της ψηφιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα
photo-1614064641938-3bbee52942c7

Προστασία των δεδομένων μας

Αποτελεσματική προστασία των δεδομένων για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας μας

Διαβάστε περισσότερα
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά
 • Τί είναι μια ΕΠΠ;

  Μια ΕΠΠ είναι μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αυτό το επίσημο εργαλείο παρέχεται από την ΕΕ για τους πολίτες που θέλουν να προτείνουν νέους νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις πρέπει να υποστηρίζονται από συλλογή υπογραφών μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

  Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΠ

 • Τί μπορούμε να πετύχουμε με μια ΕΠΠ;

  Εάν επιτύχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να επιτύχουμε αυτό το στόχο.

 • Πώς πετυχαίνει μια ΕΠΠ;

  Σε 12 μήνες πρέπει να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της ΕΕ.

  Επιπλέον, επτά χώρες πρέπει να πληρούν μια συγκεκριμένη ποσόστωση. Εδώ μπορείτε να δείτε την απαιτούμενη ποσόστωση για τη χώρα σας: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_el

  Για να πετύχουμε την ΕΠΠ μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ευρεία υποστήριξη από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, ενώσεις και ομάδες. Παρακαλούμε υπογράψτε και κοινοποιήστε. Κάθε υπογραφή μετράει!

 • Why do I have to give personal data?

  Your data is protected.

  This is not a regular petition, but an official "European Citizens' Initiative" (ECI). This means your signature must be officially verified by national authorities, according to each EU country's specific rules. We cannot control the data that they require, since it is required by Regulation (EU) 2019/788 on the European citizens’ initiative for the purpose of confirming your signature.

  We can only use the email that you provide in Step 2 to contact you with updates, if you choose to enter it.

Διαβάστε περισσότερα στο παράρτημά μας και στο νομικό μας προσχέδιο.

Read our ECI on the official EU webpage.

Κατάσταση ECI:

  Η συλλογή υπογραφών έχει κλείσει

Μη διστάσετε να μας υποστηρίξετε και οικονομικά. Επισκεφθείτε τη σελίδα δωρεών κάθε χώρας.

Δωρεά

-

EU citizens already signed

EU

- Υπογραφές

εκ του στόχου 0
των υπογραφών

Αυστρία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 13395
των υπογραφών

Βέλγιο
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 14805
των υπογραφών

Βουλγαρία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 11985
των υπογραφών

Κροατία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 8460
των υπογραφών

Κύπρος
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 4230
των υπογραφών

Τσεχία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 14805
των υπογραφών

Δανία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 9870
των υπογραφών

Εσθονία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 4935
των υπογραφών

Φινλανδία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 9870
των υπογραφών

Γαλλία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 55695
των υπογραφών

Γερμανία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 67680
των υπογραφών

Ελλάδα
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 14805
των υπογραφών

Ουγγαρία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 14805
των υπογραφών

Ιρλανδία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 9165
των υπογραφών

Ιταλία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 53580
των υπογραφών

Λετονία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 5640
των υπογραφών

Λιθουανία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 7755
των υπογραφών

Λουξεμβούργο
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 4230
των υπογραφών

Μάλτα
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 4230
των υπογραφών

Ολλανδία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 20445
των υπογραφών

Πολωνία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 36660
των υπογραφών

Πορτογαλία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 14805
των υπογραφών

Ρουμανία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 23265
των υπογραφών

Σλοβακία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 9870
των υπογραφών

Σλοβενία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 5640
των υπογραφών

Ισπανία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 41595
των υπογραφών

Σουηδία
-

- Υπογραφές

εκ του στόχου 14805
των υπογραφών

Αυστρία

-

Βέλγιο

-

Βουλγαρία

-

Κροατία

-

Κύπρος

-

Τσεχία

-

Δανία

-

Εσθονία

-

Φινλανδία

-

Γαλλία

-

Γερμανία

-

Ελλάδα

-

Ουγγαρία

-

Ιρλανδία

-

Ιταλία

-

Λετονία

-

Λιθουανία

-

Λουξεμβούργο

-

Μάλτα

-

Ολλανδία

-

Πολωνία

-

Πορτογαλία

-

Ρουμανία

-

Σλοβακία

-

Σλοβενία

-

Ισπανία

-

Σουηδία

-

Διαλέξτε μια χώρα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

© 2024 Europeans for safe connections.