Προβλήματα

Βλαβερή για την Ζωή

Οι άνθρωποι, η πανίδα και η χλωρίδα βλάπτονται από την ακτινοβολία. Τα ισχύοντα όρια έκθεσης παρέχουν ανεπαρκή προστασία - ιδίως για τα ευάλωτα άτομα (όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι), για τα ζώα, τα έντομα που επικονιάζουν και τα φυτά.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστρέφει το περιβάλλον μας

Με το 5G ο αριθμός των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κεραιών και δορυφόρων θα αυξηθεί ραγδαία. Θα ακολουθήσουν μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ακτινοβολίας, επιβλαβείς εξορύξεις και ρύπανση, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικοτόπους.

Διαβάστε περισσότερα

Απειλεί την ιδιωτικότητά μας

Το 5G επιτρέπει τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επιτήρηση από συνδεδεμένα αντικείμενα. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνοεγκλήματος, διαρροής δεδομένων, κλοπής, μεταπώλησης και κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα

We demand a solution to all these problems:

land red
© 2024 Europeans for safe connections.