Προστασία της ζωής μας

Πρόταση 8

Παροχή ‘ελεύθερων ζωνών’ χωρίς ακτινοβολούσες υποδομές, σε δήμους και χώρες ως καταφύγια για τον άνθρωπο και την άγρια ζωή - ανακήρυξη όλων των φυσικών καταφυγίων και πάρκων ως ζώνες χωρίς ακτινοβολία.


Detailed explanation

Parliamentary Assembly Resolution 1815 in point 8.1.4. states: "pay particular attention to “electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network;".

This proposal aims at creating zones in which there is no or only a low level of RF EMF in order to protect the health of particularly sensitive groups of people (e.g. electrosensitive or electro hypersensitive people, sick people, senior citizens, children) as well as flora and fauna.

Sleeping areas should be identified as areas with the lowest exposure to RF EMF radiation in order to achieve regeneration of the body from day time exposure. Also public base station exposure must be reduced between 10pm – 7am.

Ensure public transport offers Wi-Fi and radiation free options such as Wi-Fi and mobile communications free compartments or vehicles.

The legal basis of proposal 8 is the Habitats Directive 92/43 EEC and falls under “spatial planning”.

This proposal can be based on Article 192 (2) lit. a) TFEU in conjunction with Article 191 (1) TFEU.

low emf
© 2024 Europeans for safe connections.