Προστασία του περιβάλλοντος

Πρόταση 16

Συμπερίληψη της παρακολούθησης όλων των βιολογικά επιβλαβών παραμέτρων των ΗΜΠ ΡΣ σε προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, στη Στρατηγική Βιοποικιλότητας για το 2030, σε στόχους της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, σε Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά και στο Natura 2000.


Detailed explanation

Hundreds of peer-reviewed scientific studies independent from industry strongly indicate that different RF EMF parameters cause biological effects at radiation levels below current limit values. The radiation level will rise with the 5G deployment (ref. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact published in www.thelancet.com).

The Legal Opinion on 5G by the lawyer Christian F. Jensen concludes that 5G deployment will contravene current environmental laws (Habitat- and Bird- directive) in the EU regulations and the Bern- and Bonn- conventions protecting natural habitat and migrating species.

Biodiversity is declining. More than 75% decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas must be caused by pollutants other than those already measured. *1

The European Economic and Social Committee has published the opinion called Secure 5G deployment– EU toolbox . Point 1.4 and 4.3 state that:
"... The EESC asks the Commission to strictly monitor progress in the deployment and real use of 5G and calls on the Member States to further accelerate the process and ensure a responsible implementation, catering for all safety and security aspects, including those relating to the impact of 5G technology on public health and living ecosystems, the social and economic impact, the impact on competition, education and training, and securing respect for fundamental rights."

Legal argument for our proposal:

— Article 3 (3) of the TEU: "The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance."

— Article 21 (f) of the TEU: "help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development"

— Article 13 of the TFEU; This provision is important in two respects:

* it recognises animals as “sentient beings”

* it requires the Union and its Member States, in (i) formulating and (ii) implementing the Union’s policies in certain key areas, to pay “full regard to the welfare requirements of animals

— According to the Article 191 of the TFEU the Union policy shall contribute to preserving, protecting and improving the quality of the environment and "promote measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems". Union policy "shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should pay."

— Article 192 and 193 of the TFEU

— Article 37 of the the CFR

Habitat Directive

Bird Directive

According to all the above, the Union must immediately take legal action to protect nature and wildlife in all EU countries. The Union shall take account of available scientific and technical data and the potential benefits and cost of action or lack of action.

Footnotes

1 Hallmann et al, 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

butterfly
© 2024 Europeans for safe connections.