Lahendused

Meie andmete kaitse

Tagada tuleb tõhus andmekaitse, et kaitsta meie eraelu puutumatust, turvalisust ja vabadust

Praegune andmekaitse on ebapiisav asutuste ja asjade interneti stsenaariumi puhul, kus kõik seadmed koguvad meie andmeid ööpäevaringselt, et töödelda neid suurandmetena tehisintellekti abil, mille puhul on tõendatud, et see toob kaasa diskrimineerimise ja süvendab seda. Samuti on äärmiselt murettekitav, et 70% 5G-sse tehtavatest investeeringutest läheb jälgimissüsteemidesse, sealhulgas näotuvastuskaameratesse ja droonidesse.


Viis ettepanekut ELi õiguses rakendamiseks:

demand data
© 2024 Europeans for safe connections.