Lahendused

Meie eesmärgid

5G-tehnoloogia kasutuselevõtt seab ohtu meie õiguse tervislikule keskkonnale, vabadusele ja eraelu puutumatusele.


Kutsume komisjoni üles esitama ettepanekuid õigusaktideks, et kaitsta kodanikke ja keskkonda järgmiste ohtude eest.

Kiirgus kahjustab inimesi, loomastikku ja taimestikku. Praegused kokkupuute piirnormid ei paku piisavat kaitset ja seda eriti haavatavatele inimestele (nagu lapsed, rasedad, haiged, eakad), loomadele, tolmeldavatele putukatele ja taimedele.

kehtestada tuleb õigusnormid kõige elava kaitsmiseks raadiosagedusliku ja mikrolainekiirguse eest *


5G-tehnoloogia kasutuselevõtuga kasvab plahvatuslikult ühendatud elektroonikaseadmete, antennide ja satelliitide hulk. Selle tulemuseks on mittesäästev energiatarbimine, kiirgusheide, kahjulik kaevandamine ja reostus, mis ohustavad elurikkust ja looduslikke elupaiku.

kehtestada tuleb rangemad õigusnormid, et kaitsta keskkonda kõigi 5G-tehnoloogia ja digiteerimise mõjude eest *


5G võimaldab ühendatud objektide abil massiivset andmete kogumist ja jälgimist. See suurendab küberkuritegevuse, andmete lekkimise, varguse ja edasimüügi ning tehisintellekti väärkasutamise ohtu.

tagada tuleb tõhus andmekaitse, et kaitsta meie eraelu puutumatust, turvalisust ja vabadust *


* Konkreetsed ettepanekud on esitatud lisas

© 2024 Europeans for safe connections.