Uudised Meie pressiteade February 22, 2022

Kõige laiaulatuslikum oht tervisele, keskkonnale ja privaatsusele

Euroopa Liidu kodanikud ühinevad, et muuta 5G eeskirju ELis

5G kasutuselevõtu ja asjade internetiga seotud mure ulatub tohutust energiatarbimisest kuni andmete varguse ja vähi tekkeni. 5G paigaldamine toimub ilma inimeste nõusolekuta. 5G-ga peavad kaasnema adekvaatsed kaitse-eeskirjad. Seepärast alustab Euroopa Kodanike Algatus (ECI) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected (Peatage (((5G))) – olgem ühenduses, kuid kaitstud) 1. märtsil kõigis 27 Euroopa Liidu riigis allkirjade kogumise kampaaniaga. Euroopa Kodanike Algatus annab ELi kodanikele seadusliku õiguse teha ELile uusi seadusettepanekuid.

See algatus on juba vilja kandnud

1. märtsil algab kõigis ELi riikides allkirjade kogumine, eesmärgiga jõuda 1 miljoni allkirjani. Paljudes riikides toimuvad algatuse käivitamise sündmused. See algatus on juba vilja kandnud, sest on liitnud mures kodanikke kõigis ELi riikides ja loodud on organisatsioon „Europeans for Safe Connections” (“Eurooplased ohutu ühenduse eest”).

Järgmine eesmärk on jõuda miljoni allkirjani. Ka see tõotab kujuneda edukaks,” ütleb Taani koordinaator Pernille Schriver, kes on olnud algatusega seotud algusest peale, kui 2019. aastal toimus Šveitsis Stop 5G konverents, mille organiseeris Itaalia ühing Stop 5G ja kus sakslased käisid välja Euroopa Stop 5G algatuse idee.

Taustaks

Juba mitu aastat on kogu Euroopas toimunud proteste 5G vastu. Tuhanded ELi kodanikud ja teadlased tunnevad muret kõikehõlmava 5G tehnoloogia kasutuselevõtu pärast. Seda tehnoloogiat leiab katustelt, tänavarajatistelt, mobiilimastidest, orbiidilt ümber Maa, ookeanilt, koolidest ja meie kodudest! Oleme näinud palju riiklikke Stop 5G proteste ja tuhandete ELi kodanike nõudmisi. Käesolev Euroopa Kodanike Algatus (ECI) annab nendele protestidele hääle. See viib meie nõudmised Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi tasandile, kõrgeimatesse otsustusprotsessidesse. Euroopa Komisjon registreeris hiljuti algatuse koos selle 23 seadusandliku muudatuse ettepanekuga. See on suur saavutus ja esimene kord, kui Euroopa Kodanike Algatus käsitleb telekommunikatsiooni negatiivseid aspekte.


Mida me tahame?

Selle kodanikualgatuse eestvedajad on rühm pühendunud kodanikke pea kõikidest Euroopa riikidest - „Europeans for Safe Connections”, kes esitavad 23 uut seadusandlikku ettepanekut kolmes põhivaldkonnas:

  • elu kaitsmine mikrolainekiirguse eest
  • keskkonna kaitsmine 5G ja digiteerimise kõigi mõjude eest
  • meie privaatsuse, turvalisuse ja vabaduse kaitsmine.

5G tehnoloogia massiline kasutuselevõtt ohustab meie tervist, keskkonda ja privaatsust. Kutsume ELi üles koostama õigusakte kodanike ja keskkonna kaitsmiseks nende ohtude eest. 5G-d pole kunagi adekvaatselt hinnatud ei tervise-, keskkonna- ega privaatsuskriteeriumide alusel. 5G ja asjade interneti levik tuleb peatada. Me vajame arukat tehnoloogiat, mis on turvaline, nagu valguskaablid.

Neljapäeval, 24. veebruaril kell 17 toimub rahvusvaheline veebipõhine pressikonverents

Ajakirjanikud on kutsutud pressikonverentsile, kus tutvustame oma tegevuse olulisust ja saab esitada küsimusi. Kohal on organisatsiooni „Europeans for Safe Connections” esindajad ja inimesed, kes juba kannatavad 3G ja 4G kiirguse tõttu. Lisaks on kohal professor ja poliitik Klaus Buchner, kes vastab kõigile teaduslikele küsimustele.


* veebisait: https://signstop5g.eu/en

* ELi Kodanike Algatuse veebisait: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_et

Teave ECI - Euroopa Kodanike Algatuse kohta:

ECI on Euroopa Liidu ametlik töövahend oma kodanikele, kes soovivad teha ELile ettepanekuid uuteks seadusteks. Pärast miljoni allkirja kogumist esitatakse ettepanekud Euroopa Komisjonile ja parlamendile, kus toimub avalik arutelu. Ootame ka konstruktiivset debatti. Seejärel avaldab komisjon ametliku vastuse.

Algatusele "Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected" saavad allkirja anda kõigi 27 ELi liikmesriigi kodanikud.

Rohkem infot: https://europa.eu/citizens-initiative/_et

Logo:

logo

Lisateave

Käesoleva kodanikualgatuse põhiteemad:

Valik teaduslikke viiteid

5G ELi üleskutse 5G Appeal – teadlased ja arstid nõuavad 5G kasutuselevõtule moratooriumi kehtestamist. 5G suurendab oluliselt kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mis on osutunud inimestele ja keskkonnale kahjulikuks. https://www.5gappeal.eu/

Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”, Priyanka Bandara ja David O. Carpenter, The Lancet 2018

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

NTP uuring: https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Ramazzini uuring: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Reflex uuring: https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Elektromagnetväljade Projekt - Rahvusvaheline Nõuandekomitee (IAC): Rahvusvahelise elektromagnetväljade projekti 25. aastapäev ja optilise kiirguse 10. kohtumine, Lõuna-Aafrika 2021. aasta riiklik aruanne (lk 2, 4. lõik):

https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project_International_Advisory_Committee_IAC_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation_meeting_South_21Report2_National_Africa

Human-made electromagnetic fields: Ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review)”, Panagopoulos D. et al, 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8562392/

ABI/InterDigital Report: Wireless Ecosystem Energy Consumption to Grow by 160% by 2030” (ABI/InterDigital Report: Juhtmevaba ökosüsteemi energiatarbimine kasvab 2030. aastaks 160%), Globe Newswire 2020

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI-InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy-Consumption-to-Grow-by-160-by-%202030.html

Green 5G or red alert”, Miguel Coma, 2020 https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

Not So “Green” Technology: The Complicated Legacy of Rare Earth Mining”, kaastoimetaja ja kirjanik Jaya Nayar, Harvard International Review 2021 https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/


Haftpflichtkasse gehackt: Kundendaten teils im Darknet veröffentlicht”, Digital Week 2021 https://www.digitalweek.de/news/haftpflichtkasse-gehackt-kundendaten-teils-im-darknet-veroeffentlicht/

533 million Facebook users' phone numbers and personal data have been leaked online” (533 miljoni Facebooki kasutaja telefoninumbrid ja isikuandmed on võrku lekkinud), Insider 2021

https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?%20r=US&IR=T

Biometric and Behavioural Mass Surveillance in EU Member States” (Biomeetriline ja käitumuslik massiseire ELi liikmesriikides), 2021. aasta aruanne Euroopa Parlamendi roheliste/EFA jaoks. https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

Rohkem teaduslikke viiteid leiate meie veebisaidilt: https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth


© 2024 Europeans for safe connections.