Langaton säteily ei ole turvallista eikä terveellistä

Sadat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että paljon nykyisiä säteilyn raja-arvojakin lievempi säteily on elämälle vahingollista ja 5G:n myötä se lisääntyy merkittävästi.

Tulemme myös näkemään voimakkaan kasvun energian kulutuksessa, harvinaisten metallien ehtymisen ja loukkaukset yksityisyyttämme kohtaan

Lue lisää

Haluamme turvalliset internetyhteydet

Siksi pyydämme EU:ta laatimaan sellaiset säännöt, jotka suojelevat terveytemme, luonnon, ympäristön ja yksityisyytemme.

Our objectives Allekirjoita nyt

5G:n aiheuttamat ongelmat

Terveytemme vaarantuu

Säteily vahingoittaa ihmisiä, eläimiä ja kasveja. Nykyiset säteilyn raja-arvot eivät suojele riittävästi etenkään haavoittuvimpia ihmisiä (lapsia, raskaana olevia naisia, sairaita, vanhuksia), eläimiä, pölyttäjähyönteisiä eivätkä kasveja.

Lue lisää

Destroying our environment

5G:n käyttöönoton myötä toisiinsa liitettyjen elektronisten laitteiden, lähetysantennien ja satelliittien määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Tästä seuraavat kestämätön energian kulutus, säteilymäärä, vahingollinen kaivostoiminta ja saastuminen. Nämä puolestaan vaarantavat luonnon monimuotoisuuden ja lajien elinalueet.

Lue lisää

Threatening our privacy

5G mahdollistaa massiivin tietojen keräyksen ja valvonnan toisiinsa kytkettyjen laitteiden kautta. Tämä lisää kyberrikollisuuden, tietovuotojen ja -varkauksien, tiedon jälleenmyynnin sekä keinoälyn avulla tapahtuvan väärinkäytön riskiä

Lue lisää

VAATIMUKSEMME EU - KOMISSIOLLE

Elämämme on suojeltava

Laatikaa lait, jotka suojelevat kaikkea elämää radiotaajuiselta ja mikroaaltosäteilyltä

Lue lisää

Ympäristö on suojeltava

Laatikaa tehokkaammat lait suojelemaan ympäristöä kaikilta 5G:n ja digitalisaation mukanaan tuomilta haitallislta vaikutuksilta

Lue lisää

Yksityiset tietomme on suojeltava

Laatikaa lait, jotka takaavat tehokkaan tietosuojan niin, että yksityisyytemme, turvallisuutemme ja vapautemme säilyvät

Lue lisää

Yhdessä saamme aikaan muutoksen

 • Mikä on ECI ?

  ECI on EU-kansalaisaloite, joka annetaan viralliseksi työkaluksi niille kansalaisille, jotka haluavat ehdottaa EU:lle uusia lakeja. Ehdotuksien tueksi on kerättävä EU:n kansalaisten keskuudesta nimikirjoituksia.

  lue lisää ECI:n viralliselta nettisivulta

 • Mitä ECI:llä voidaan saada aikaan?

  Jos nimien keräys menestyy, Euroopan komission ja parlamentin tulee ottaa kantaa vaatimuksiimme. Auta meitä saavuttamaan tämä tavoite.

 • Kuinka ECI menestyy?

  12 kuukauden aikana meidän tulee kerätä miljoona kannatusilmoitusta EU kansalaisilta.

  Tämän lisäksi seitsemän maan tulee saavuttaa kannatuksien vähimmäistavoite. Tästä näet maasi vähimmäistavoitteen: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_fi

  Jotta ECI:mme  menestyisi, on saatava laaja kannatus monilta eri järjestöiltä, yhdistyksiltä ja ryhmiltä. Allekirjoita ja jaa tietoa. Jokainen allekirjoitus on arvokas!

Read much more in our annex and in our legal draft.

ECI- kansalaisaloitteen allekirjoituskaavake aktivoidaan pian

The ECI will start on the 1st of March, 2022

Select a country to see more details

Austria
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Belgium
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Bulgaria
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Croatia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Cyprus
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Czech Republic
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Denmark
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Estonia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Finland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

France
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Germany
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Greece
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Hungary
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Ireland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Italy
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Latvia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Lithuania
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Luxembourg
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Malta
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Netherlands
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Poland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Portugal
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Romania
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Slovakia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Slovenia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Spain
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Sweden
0%

Signatures

of total
targeted signatures

France

0%

Finland

0%

Estonia

0%

Denmark

0%

Czech Republic

0%

Cyprus

0%

Croatia

0%

Sweden

0%

Spain

0%

Slovenia

0%

Slovakia

0%

Romania

0%

Portugal

0%

Poland

0%

Bulgaria

0%

Netherlands

0%

Malta

0%

Luxembourg

0%

Lithuania

0%

Latvia

0%

Italy

0%

Ireland

0%

Hungary

0%

Greece

0%

Germany

0%

Belgium

0%

Austria

0%

of quota reached : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
© 2021 Europeans for safe connections. | Imprint | Data protection | Copyright | Definitions