Solutions

Our Objectives

Soláthar 5G, tá sé ag cur ár gceart chun comhshaol folláine, chun saoirse agus chun príobháideachais i mbaol.


Iarraimid ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh chun saoránaigh agus an comhshaol a chosaint ar na bagairtí seo a leanas:

Déanann an radaíocht dochar don duine, don fauna agus don flora. Na teorainneacha neamhchosanta atá i bhfeidhm faoi láthair, ní thugann siad go leor cosanta – go háirithe maidir le daoine leochaileacha (páistí, mná torracha, othair, daoine scothaosta, mar shampla), ainmhithe, feithidí pailnitheacha agus plandaí.

Rialachán a achtú chun gach cineál beatha a chosaint ar an radaimhinicíocht agus ar radaíocht mhicreathonnach *


Le 5G tiocfaidh méadú suntasach ar líon na ngléasanna leictreonacha, na n-aeróg agus na satailítí atá ceangailte. Tiocfaidh ídiú fuinnimh neamh-inbhuanaithe, astaíochtaí radaíochta, mianadóireacht dhíobhálach agus truailliú ina dhiaidh sin, rudaí a chuirfidh an bhithéagsúlacht agus gnáthóga nádúrtha i mbaol.

Rialachán níos láidre a achtú chun an comhshaol a chosaint ar na tionchair uile a bhaineann le 5G agus leis an aistriú digiteach *


Le 5G is féidir ollbhailiú sonraí agus faireachas a dhéanamh trí réada nasctha. Méadóidh sé sin an riosca i ndáil le cibearchoireacht, sceitheadh sonraí, gadaíocht, athdhíol agus mí-úsáid na hintleachta saorga.

Cosaint éifeachtach sonraí a achtú chun ár bpríobháideachas, ár slándáil agus ár saoirse a chosaint *


* moltaí sonracha san iarscríbhinn

© 2024 Europeans for Safe Connections.