Támogátok 2021 XI. 7.

Prof Bardócz Zsuzsanna levele

Támogató levél az EU polgárok ECI 5G kezdeményezéséhez

Maria Curie azzal, hogy hosszú ideig radioaktív izotópot hordozott a karján, sok ember életét mentette meg. Önként vállalt, önmagán végzett kísérlete sok szenvedésébe került és végül a halálát okozta. Áldozata nem volt hiábavaló, mert felhívta az emberiség figyelmét a sugársérülés veszélyére.

A modern fizika és biológia már ismeri a különféle frekvenciájú és energiájú elektromágneses sugárzások biológiai rendszerekre gyakorolt hatását. A második, harmadik és negyedik generációs EMF sugárzás káros hatásait számos tudományos közlemény ismerteti, a szívre gyakorolt hatástól a nemzőképesség lecsökkenéséig. Ezeket a technológiákat a nélkül vezették be, hogy kikérték volna az emberek beleegyezését. A veszélyeket nem ismertették, csak az előnyöket hangsúlyozták.

Az 5G esetében nem végezték el az alapvető kísérleteket, vagy ha igen, akkor az adatok nem hozzáférhetőek a közember számára. Nem tudjuk, milyen hatással van az 5G frekvenciás sugárzás a beporzókra, a növényekre, madarakra, a környezetünkben élő állatokra, és magunkra, az emberre. Nem tudjuk, milyen dózisokat tudunk egészségkárosodás nélkül elviselni és mennyi az, amely már károsítja egészségünket. A reklámok ismét csak az előnyöket hangsúlyozzák, a gyors internetet, a jobb hozzáférést, a gyorsabb letöltést, az okos fogyasztásmérőket, és hogy ezek használatával mennyi energiát spórolhatunk meg, és így tovább.

Úgy tűnik, hogy az 5G világméretű, gyors kiépítése megelőzte a biztonsági vizsgálatokat, és ismét tudtunk és beleegyezésünk nélkül egy kontrollálatlan kísérlet részesei vagyunk. Biztonságunk felől a kormányzati szervek és szakértők helyett az anyagilag érdekelt vállalatok döntenek, amely ellen még a tiltakozási jogunkat is elveszítjük. Nem kívánunk önként kísérleti nyulakká válni.


Bardócz Zsuzsa
Professor, biológus, D. Sc.
alternatív Nobel - díjas génkutató
Magyarország

© 2024 Europeans for safe connections.