Támogátok 2021 XI. 7.

Prof Tanka Endre levele

Támogató levél az EU polgárok ECI 5G kezdeményezéséhez

Minden élet egyedi és megismételhetetlen. Épp emiatt az EU egészség -, élet – és környezetvédelmének legfőbb alapelve a megelőzés és az elővigyázatosság. Létfontosságú közérdek, hogy a közhatalom az 5G EMF sugárzásnál gátat vessen az ember és az élővilág károsításának és veszélyeztetésének. Maga a sugárzás ugyan láthatatlan, de ma már senki nem cáfolhatja: ez a sugárhatás bizonyos frekvencia tartományban hasonló oxidációs stresszt és fulladásos halált okoz az embernek, mint amit a COVID -19 vírushatások végstádiuma válthat ki.

Az EU az 5G hálózat európai kiépítéséről a nélkül rendelkezett, hogy kellően figyelembe vette volna az egészség - és természetvédelem fenti követelményeit. E helyett elvonta a tagállamok hatáskörét a beruházás környezetvédelmi feltételeinek a meghatározásától. Az 5G EMF sugárzás alkalmazása környezetvédelmi engedélyre sem szorul. Ez az elővigyázatosság elvét durván áttöri: a környezetterhelőnek – az EMF sugárzás üzemeltetőjének – nem kell bizonyítania, hogy az általa működtetett sugárterhelés sem most, sem a jövőben semmilyen kárt, kockázatot senki terhére nem okoz, vagyis teljesen veszélytelen. Az elővigyázatosság uniós gyakorlatának csak az felelne meg, ha a környezetvédelmi hatóság a sugárterhelést - mind addig, amíg annak a valós egészségügyi és környezeti veszélye (kockázata) egyértelműen, tudományos bizonyítékok alapján nem tisztázott – úgy tekintené, mint ami a legnagyobb veszélyforrás az emberre és az élővilágra. Ezért az 5 G telepítését és üzemeltetését a tudományos bizonyosság megszületéséig a környezetvédelmi jog alapján fel kellene függeszteni.

Ezzel ellentétben a környezethasználónak a felelőssége alól a törvényi mentesítése nem létezőnek tekinti az uniós környezetvédelmi jognak azt a követelményét is, ami előírja, hogy a környezeti károkozás veszélye esetén a saját tevékenységét az elérhető legjobb technológia és technika alapján szervezze meg, amivel bizonyíthatóan megszünteti a veszélyforrást, de legalább is a minimumra csökkenti annak bármely kockázatát. (BATNEEC)

Az ECI „Stop (((5G))) – Stay connected but protected” javaslatai a legtágabb körben számba veszik az emberek és az élővilág hatékony önvédelmi követelményeit az EMF sugárzások ártalmatlanítására. Mind ezekkel együtt fontos, hogy az EMF sugárzás működtetését - globális és helyi szinteken egyaránt - hatékony társadalmi ellenőrzés alá kell vonni. A kezdeményezést az uniós polgárok milliós számának 2 támogatnia kell ahhoz, hogy az EU közösségi jogalkotása megteremtse az életvédelmet ezen a területen.


Tanka Endre
jogász, D. Sc. Professor emeritus
Magyarország

© 2024 Europeans for safe connections.