Belaidis spinduliavimas nėra
nei saugus, nei sveikas

Šimtai mokslinių tyrimų įrodo, kad žala gyvybei yra gerokai mažesnė už dabartines spinduliuotės ribas, o su 5G ryšiu ji gerokai padidės.

Be to, smarkiai padidės energijos suvartojimas, išseks retosios naudingosios iškasenos ir bus smarkiai pažeistas mūsų privatumas.

Skaityti daugiau

Todėl prašome Europos Sąjungos priimti reglamentą, kuris apsaugotų mūsų sveikatą, gamtą, aplinką ir privatumą.

Pasirašykite dabar

BELAIDŽIO RYŠIO, ĮSKAITANT 5G, PROBLEMOS

Rizikuojame savo sveikata

Radiacija kenkia žmonėms, faunai ir florai. Dabartinės apšvitos ribos nepakankamai apsaugo, ypač pažeidžiamus žmones (vaikus, nėščias moteris, pacientus, pagyvenusius žmones), gyvūnus, apdulkinančius vabzdžius ir augalus.

Naikina mūsų aplinką

Naudojant 5G ryšį, prie tinklo prijungtų elektroninių prietaisų, antenų ir palydovų skaičius smarkiai padidės. Dėl netvaraus energijos vartojimo, radiacijos, kenksmingos kasybos ir taršos kils pavojus biologinei įvairovei ir natūralioms buveinėms.

Grėsmė mūsų privatumui

5G leidžia masiškai rinkti duomenis ir stebėti prijungtus objektus. Tai padidins kibernetinių nusikaltimų, duomenų nutekėjimo, vagysčių, perpardavimo ir piktnaudžiavimo dirbtiniu intelektu riziką.

MŪSŲ REIKALAVIMAI EUROPOS KOMISIJAI

Mūsų gyvybės apsauga

Priimti reglamentą, kad visa gyvybė būtų apsaugota nuo radijo dažnių ir mikrobangų spinduliuotės.

Aplinkos apsauga

Priimti griežtesnį reguliavimą, kad aplinka būtų apsaugota nuo viso 5G ir skaitmeninimo poveikio.

Mūsų duomenų apsauga

Priimti veiksmingą duomenų apsaugą, kad būtų užtikrintas mūsų privatumas, saugumas ir laisvė.

Kartu mes galime pakeisti situaciją

 • Kas yra ECI?

  ECI - tai Europos piliečių iniciatyva. Šią oficialią priemonę ES suteikia piliečiams, norintiems siūlyti Europos Sąjungai naujus teisės aktus. Pasiūlymai turi būti paremti surinktais ES piliečių parašais.

  Read more at the official ECI website

 • Ką galime pasiekti su ECI?

  Jei mums pasiseks, Europos Komisija ir Europos Parlamentas bus įpareigoti atsižvelgti į mūsų reikalavimus. Padėkite mums pasiekti šį tikslą.

 • Kaip ECI pasiekia sėkmę?

  Per 12 mėnesių turime surinkti 1 mln. ES piliečių parašų.

  Be to, septynios šalys turi įvykdyti tam tikrą kvotą. Čia galite sužinoti, kokia kvota reikalinga jūsų šaliai: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_en

  Norint, kad mūsų ECI būtų sėkminga, labai svarbu sulaukti plačios paramos iš įvairių organizacijų, asociacijų ir grupių. Prašome pasirašyti ir pasidalyti. Kiekvienas parašas svarbus!

Daugiau informacijos rasite mūsų priede ir teisiniame projekte.

The form to sign the ECI
will be activated on the 1st of March, 2022

The ECI will start on the 1st of March, 2022

Select a country to see more details

Austria
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Belgium
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Bulgaria
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Croatia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Cyprus
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Czech Republic
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Denmark
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Estonia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Finland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

France
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Germany
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Greece
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Hungary
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Ireland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Italy
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Latvia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Lithuania
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Luxembourg
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Malta
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Netherlands
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Poland
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Portugal
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Romania
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Slovakia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Slovenia
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Spain
0%

Signatures

of total
targeted signatures

Sweden
0%

Signatures

of total
targeted signatures

France

0%

Finland

0%

Estonia

0%

Denmark

0%

Czech Republic

0%

Cyprus

0%

Croatia

0%

Sweden

0%

Spain

0%

Slovenia

0%

Slovakia

0%

Romania

0%

Portugal

0%

Poland

0%

Bulgaria

0%

Netherlands

0%

Malta

0%

Luxembourg

0%

Lithuania

0%

Latvia

0%

Italy

0%

Ireland

0%

Hungary

0%

Greece

0%

Germany

0%

Belgium

0%

Austria

0%

of quota reached : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
© 2021 Europeans for safe connections. | Imprint | Data protection | Copyright | Definitions