Solutions

Our Objectives

5G izvēršana liek uz spēles mūsu tiesības uz veselīgu vidi, brīvību un privātumu.


Aicinām Komisiju ierosināt tiesību aktus, kas aizsargātu iedzīvotājus un vidi no turpmāk minētā apdraudējuma.

Cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem kaitē radiācija. Pašreizējās ekspozīcijas robežvērtības nenodrošina pietiekamu aizsardzību — tas jo īpaši skar neaizsargātus cilvēkus (bērnus, grūtnieces, pacientus, seniorus), dzīvniekus, apputeksnētājkukaiņus un augus.

Ieviest regulējumu visu dzīvo radību aizsardzībai pret augstfrekvences un mikroviļņu radiāciju *


5G liks strauji samilzt savienoto elektronisko ierīču, antenu un satelītu skaitam. tam sekos ilgtnespējīgs enerģijas patēriņš, starojums, kaitīga ieguve un piesārņojums, apdraudot bioloģisko daudzveidību un dabiskās dzīvotnes.

Ieviest spēcīgāku regulējumu vides aizsardzībai no visas 5G un digitalizācijas ietekmes *


Ar 5G palīdzību tiek nodrošināts, ka savienotie objekti īsteno apjomīgu datu vākšanu un novērošanu. Tas palielinās kibernoziedzības, datu noplūdes, zādzības, tālākpārdošanas un mākslīgā intelekta ļaunprātīgas izmantošanas risku.

Ieviest reālu datu aizsardzību, lai aizsargātu mūsu privātumu, drošību un brīvību *


* konkrēti priekšlikumi iekļauti pielikumā

© 2024 Europeans for safe connections.