Solutions

Our Objectives

L-implimentazzjoni tal-5G qed tipperikola d-drittijiet tagħna għal ambjent b’saħħtu, għal-libertà u għall-privatezza.


Nappellaw lill-Kummissjoni biex tipproponi leġiżlazzjoni li tipproteġi liċ-ċittadini u lill-ambjent minn dan it-theddid:

Il-bnedmin, il-fawna u l-flora qed issirilhom ħsara mir-radjazzjoni. Il-limiti ta’ esponiment attwali jipprovdu protezzjoni insuffiċjenti - speċjalment għal persuni vulnerabbli (bħat-tfal, in-nisa tqal, il-pazjenti, l-anzjani), l-annimali, l-insetti dakkara u l-pjanti

Adottaw regolamentazzjoni biex il-ħajjiet kollha jiġu protetti mill-frekwenza tar-radju u r-radjazzjoni tal-mikromewġ *


Bil-5G l-ammont ta’ tagħmir elettroniku konness, antenni u satelliti se jisplodi. Imbagħad ikun hemm konsum tal-enerġija insostenibbli, emissjonijiet ta’ radjazzjoni, estrazzjoni u tniġġis dannużi, li se jipperikolaw il-bijodiversità u l-ħabitats naturali

Adottaw regolamentazzjoni aktar b’saħħitha biex l-ambjent jiġi protett mill-impatti kollha tal-5G u d-diġitalizzazzjoni *


Il-5G jippermetti l-ġbir u s-sorveljanza massivi tad-data minn oġġetti konnessi. Dan se jżid ir-riskju taċ-ċiberkriminalità, l-iżvelar tad-data, is-serq, il-bejgħ mill-ġdid u l-użu ħażin tal-intelliġenza artifiċjali

Adottaw protezzjoni effettiva tad-data biex il-privatezza, is-sigurtà u l-libertà tagħna jkunu salvagwardjati *


* proposti speċifiċi fl-anness

© 2024 Europeans for Safe Connections.