Blog articles

"Europeans for Safe Connections" roepen op tot bescherming van kinderen tegen microgolfstraling en verslaving aan draadloze apparatuur

In sommige Europese landen is 1 juni een feest voor onze geliefde kinderen. Op Kinderdag worden ouders eraan herinnerd hun meest geliefde wezens liefde, tederheid en aandacht te geven, hun rechten en behoeften in acht te nemen en hun een veilige en gezonde leefomgeving te bieden.

Het menselijk lichaam is een ecosysteem van triljoenen cellen die via biologische, chemische en elektrische processen werken. Wij worden vaak dagelijks blootgesteld aan een omgeving die zeer rijk is aan verschillende bronnen van elektromagnetische velden (RF EMV) - straling die de elektrochemische processen van het lichaam verstoort.

Huidig wetenschappelijk onderzoek heeft reeds aangetoond dat RF EMV schadelijke gezondheids- en biologische effecten hebben, niet alleen als gevolg van verhitting van het weefsel. We noemen hier oxidatieve stress op celniveau, negatieve effecten op het voortplantingssysteem van vrouwen en mannen, de ontwikkeling van de foetus, het zenuwstelsel, het bloed- en hartvaatstelsel of het immuunsysteem.

Baby's worden al voor hun geboorte onbeperkt blootgesteld aan RF EMV. Uit gepubliceerd onderzoek is gebleken dat verminderde communicatievaardigheden, geheugen- en leerstoornissen, lagere scores voor de foetale ontwikkeling, aangeboren hartafwijkingen, verhoogde hyperactiviteit en gedragsproblemen in verband worden gebracht met de prenatale blootstelling aan elektromagnetische velden, met inbegrip van het gebruik van mobiele telefoons door de moeder. Steeds vaker zien we peuters met smartphones of tablets in hun kinderwagen, die via de draadloze verbinding video's bekijken of eenvoudige spelletjes spelen.

Kinderen zijn wel de meest kwetsbare groep. Zij absorberen veel meer straling dan volwassenen door hun fragiele en kleine lichaamsstructuur en hogere geleidbaarheid van de hersenen en het lichaamsweefsel. Het kinderorganisme maakt een ontwikkeling door tot bijna de volwassenheid en heeft de juiste omgevingscondities nodig voor een gezonde ontwikkeling. Veel medische onderzoekers verwijzen naar het voorzorgsbeginsel en bevelen aan de blootstelling aan RF EMV's tot een minimum te beperken en de introductie van draadloze technologieën bij kinderen zo laat mogelijk te laten plaatsvinden.

Experts in kinderpsychologie waarschuwen ook voor verslaving aan digitale technologieën en spreken over schermen als digitale drugs. Het komt vaak voor dat jonge kinderen op straat of in een park bijna in trance aan een gloeiend scherm gekluisterd zitten. Studies naar veranderingen in de hersenen tonen aan dat digitale media de frontale cortex aantasten, die uitvoerende functies controleert, waaronder de impulscontrole. Overmatig schermgebruik ontkoppelt kinderen van basisbehoeften zoals frisse lucht halen, sporten en face-to-face afspreken met vrienden. Ze krijgen geen dopamine, de "feel good" chemische stof, op de meest natuurlijke manier wanneer ze die gemakkelijk kunnen krijgen door naar schermen te kijken. Uit een aantal klinische studies blijkt dat overal aanwezige schermen depressies, slaapstoornissen, angst en agressie versterken en zelfs kunnen leiden tot psychotische condities.

De effecten van RF EMV worden vaak vergeleken met verontreinigende stoffen zoals tabaksrook, asbest of radon. Overeenkomstig het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek zouden niet-ioniserende RF EMV mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. Er zijn in toenemende mate bewijzen voor een cumulatief cocktaileffect op een menselijk organisme dat aan verschillende soorten van dergelijke milieuverontreinigingen wordt blootgesteld.

Voorlichting over de mogelijke gezondheidsrisico's en bescherming van ongeborenen, zuigelingen, kinderen en jongeren bij blootstelling aan RF EMV-straling zijn waarschijnlijk de enige verantwoorde manier om onze dierbaren te beschermen.

Laten we deze mooie dag met uw dierbaren vieren en uw kinderen een belangrijk cadeau geven - bescherm hun gezondheid tegen de schadelijke effecten van draadloze technologieën en leer hen hoe zij zichzelf kunnen beschermen. Laten we een kleine concessie doen aan ons comfort en het gebruik van draadloze technologie rond kinderen en zwangere vrouwen beperken, want we houden van onze kinderen en willen ook anderen niet schaden.


Sinds het begin van mijn meer dan 20-jarige loopbaan op het gebied van informatie- en communicatietechnologie ben ik voorstander van bekabelde connectiviteit omdat deze bijdraagt tot een hoger niveau van veiligheid en vooral tot een betere bescherming van de gezondheid dan bij draadloze connectiviteit.

© 2024 Europeans for safe connections.