Blog articles

Europeans for Safe Connections geven uitleg over Li-Fi

"Europeans for Safe Connections" is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën. Zij benadrukken dat zij niet tegen technologie zijn, maar dat zij voor veilige technologie en veilige verbindingen zijn.

Li-Fi is een licht-communicatiesysteem dat in staat is om met hoge snelheid gegevens over te brengen via het zichtbare licht-, ultraviolet- en infraroodspectrum. Net als Wi-Fi is het een vorm van technologie voor draadloze communicatie tussen apparaten. In dit artikel bespreken wij de voor- en nadelen van Li-Fi.

In ons ECI en in andere artikelen gaan we in op deze en vele andere kwesties. www.signstop5g.eu/nl/blog-articles

lifi

Lichtcommunicatie werkt door de stroom naar lampen met een zeer hoge snelheid uit en aan te schakelen, sneller dan het menselijk oog kan waarnemen. Hoe kijkt Europeans for Safe Connections aan tegen deze innovatie in communicatietechnologie? Kan het een goede vervanging zijn voor Wi-fi, de momenteel algemeen gebruikte technologie voor dataoverdracht over korte afstanden, die niet alleen een aantal praktische beperkingen heeft, maar ook niet goed wordt verdragen door een aanzienlijke groep kwetsbare mensen?

Voordelen van Li-Fi-technologie:

De voordelen zijn goed samengevat in door Harald Haas tijdens een TEDGlobal talk in 2011:
www.ted.com/talks/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb?subtitle=nl

  • Snelheid: Li-Fi-technologie is veel sneller in vergelijking met Wi-Fi-technologie. Onderzoekers hebben datasnelheden van meer dan 224 Gbit/s bereikt. Dit betekent dat je een high-definition video in enkele seconden kunt downloaden. Een directe zichtlijn is voor Li-Fi niet nodig om een signaal uit te zenden en licht dat door muren wordt weerkaatst kan nog steeds een snelheid van 70 Mbit/s bereiken.
  • Capaciteit: Het zichtbare spectrum dat gebruikt wordt bij de transmissie van gegevens is veel breder dan het radiogolfspectrum, daarom heeft het een grotere capaciteit.
  • Veiligheid: Radiogolven kunnen door ongewenste personen worden gemanipuleerd en onderschept. Li-Fi is daarentegen veel veiliger omdat de signalen beperkt blijven tot dezelfde ruimte en niet gemakkelijk kunnen worden onderschept.
  • Efficiëntie: In de huidige situatie kunnen in de Li-Fi systemen alleen LED-lampen worden gebruikt voor de overdracht van gegevens in zichtbaar licht. Aangezien LED-lampen reeds in de meeste van onze huizen en in openbare en commerciële ruimten zijn geïnstalleerd, vormen zij een efficiënt energiegebruik in vergelijking met Wi-Fi. Verwacht wordt dat Li-Fi tien keer goedkoper zal zijn dan Wi-Fi.
  • Vrij van storing: Wi-Fi netwerken hebben te maken met problemen van interferentie van naburige netwerken of radio-interferentie, terwijl Li-Fi vrij is van alle soorten interferentie die het Wi-Fi systeem kunnen beïnvloeden en daarom efficiënter in gebruik is.

Nadelen:

Voor ongeveer 3% van de mensen met epilepsie kan blootstelling aan knipperende lichten van bepaalde intensiteit of met bepaalde visuele patronen epileptische aanvallen uitlokken. Deze aandoening staat bekend als lichtgevoelige epilepsie. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze gevoelig zijn voor flikkerend licht of voor bepaalde visuele patronen, totdat ze een aanval krijgen. Veel anderen die door blootstelling aan licht worden gestoord, ontwikkelen helemaal geen aanvallen, maar hebben andere symptomen, zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, en meer.
Meer: www.epilepsy.com/what-is-epilepsy/seizure-triggers/photosensitivity

De IEEE Normen Werkgroep, IEEE PAR1789 "Aanbevelingen voor het moduleren van stroom in LED's met hoge helderheid voor het beperken van gezondheidsrisico's bij het kijken" is opgericht om de verlichtingsindustrie te adviseren over het opkomende probleem van flikkering in LED-verlichting en hen bewust te maken van biologische effecten van flikkering. Juist het gebruik van LED-flikkering voor draadloze communicatie is een toepassing van LED-verlichting waarbij ook sprake kan zijn van nadelige gevolgen voor gevoelige personen.
Meer: ece.northeastern.edu/groups/power/lehman/Publications/Pub2010/2010_9_Wilkins.pdf

Conclusie

In ons ECI vragen we om regelgeving met betrekking tot radiofrequente draadloze communicatie ter bescherming tegen ongewenste blootstelling. Ook als Li-Fi schadelijk blijkt te zijn, is het waarschijnlijk nog altijd beter dan Wi-Fi, omdat men met Li-Fi alleen zichzelf schade berokkent en niet de buren.

Om deze benadering te verduidelijken, gebruiken we een voorbeeld met roken. De samenleving heeft een aantal regels opgesteld die roken verbieden om het onvrijwillig inademen van rook te voorkomen - daarom is roken niet toegestaan in het openbaar vervoer, niet toegestaan in restaurants, niet toegestaan in scholen, enz.

Het gebruik van Li-Fi zou een stap in de goede richting kunnen zijn om kinderen en andere kwetsbare personen tegen ongewenste blootstelling te beschermen, aangezien het wellicht gemakkelijker is om lichtstraling te vermijden dan radiofrequente elektromagnetische straling.

logo horizontal

Contributor

Petra Bertová is lid van het team achter het Europees burgerinitiatief (ECI) "Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected"

Petra uit Slowakije werkte voorheen voor een IT-bedrijf en in het onderwijs.

© 2024 Europeans for safe connections.