Blog articles

"Europeans for Safe Connections" vragen om strengere regelgeving voor megaconstellaties van satellieten

"Europeans for Safe Connections" is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën. Wij benadrukken dat wij niet tegen technologie zijn, maar voor veilige technologie en veilige verbindingen.

In ons Europees burgerinitiatief (ECI) "Stop 5G - Blijf verbonden maar beschermd" hebben we 23 voorstellen. Daaronder roepen we op tot een onmiddellijk moratorium op megaconstellaties van 5G-satellieten wereldwijd totdat de negatieve milieueffecten zijn opgelost (voorstel 17 van ons ECI) en vragen we dat de milieueffectbeoordeling van alle ruimtevaartprojecten een prioriteit wordt binnen het Europese ruimtevaartbeleid (voorstel 18 van ons ECI).

Telecommunicatiesatellieten spelen een belangrijke rol in de 5G-strategie om satellieten in 5G-netwerken te integreren.

Wij vrezen dat de invoering van 5G een experiment is op de mensheid en het milieu, aangezien vele studies aantonen dat de huidige radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMF) onveilig zijn en 5G niet is getest op gezondheids- en milieueffecten voordat het in gebruik wordt genomen. In ons ECI en in andere artikelen behandelen wij nog vele andere kwesties. In dit artikel wordt er slechts één besproken.

logo horizontal

Hoe het allemaal begon

De mens begon de ruimte te veroveren met de lancering van de eerste kunstmatige satelliet op aarde, de Sovjetsatelliet Spoetnik 1, in 1957. Na de Tweede Wereldoorlog opende de ruimtetechnologie nieuwe mogelijkheden voor astronomen om het heelal te verkennen. In het recente verleden is het tijdperk van de low-orbit satellieten, die niet op de ruimte maar op de aarde zijn gericht, aangebroken. Zij leveren internet, geografische en zelfs militaire diensten en hun aantal groeit momenteel snel.

De Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) heeft een innovatieve nieuwe, stapsgewijze aanpak goedgekeurd voor de stationering van niet-GSO-systemen, met inbegrip van megaconstellaties in een lage omloopbaan om de aarde. De Federal Communications Commission (FCC) van de Verenigde Staten heeft veel vergunningen voor satellietconstellaties verleend en heeft zelfs het vereenvoudigde uniforme vergunningenkader goedgekeurd.

Enkele vergunningen van de FCC en het aantal toegestane satellieten:

Boeing (3 november 2021) - 147 satellieten
OneWeb (26 augustus 2020) - 2000 satellieten
Kuiper (30 juli 2020) - 3236 satellieten
ViaSat (23 april 2020) - 20 satellieten
Theia (9 mei 2019) - 112 satellieten
Kepler (15 november 2018) - 112 satellieten
Telesat (15 november 2018) - 117 satellieten
LeoSat (15 november 2018) - 78 satellieten
SpaceX (29 maart 2018) - 4425 satellieten
TOTAAL 10275 satellieten

Hoewel de ITU de draadloze frequenties beheert, is er geen internationaal orgaan dat bevoegd is om satellietlanceringen te reguleren. In 2020 riep de Britse regering de Verenigde Naties op om internationale besprekingen te starten om af te spreken hoe landen verantwoord in de ruimte moeten opereren en in 2021 heeft het nieuwe hoofd van het Europees Ruimteagentschap (ESA) er bij de Europese leiders op aangedrongen om in te grijpen en te coördineren om te voorkomen dat SpaceX CEO Elon Musk van de ruimte-economie zijn persoonlijke speeltuin maakt.

De leden van het Wetenschappelijk Organiserend Comité van SATCON1 uiten hun zorgen in het SATCON1-rapport over de plannen van veel bedrijven en regeringen voor 100.000 of meer LEO-sats. Veel andere wetenschappers volgen deze ontwikkeling met bezorgdheid omdat zij verschillende neveneffecten zien. Hieronder worden er drie genoemd.

sunflowers
Met dank aan: Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ruimtepuin

De baan rond onze planeet op een hoogte van ongeveer 160 tot 1.000 kilometer boven de zeespiegel noemen we de Low Earth Orbit (LEO).

Dit gebied behoort tot de atmosfeer (als onderdeel van de ionosfeer). Door de interactie met deze omgeving hebben de satellieten hier slechts een korte levensduur (ongeveer 5 jaar) en daarna worden ze uit de omloopbaan genomen, waarbij ze door verbranding de ozonlaag aantasten. Vervanging betekent dat er steeds weer nieuwe satellieten moeten worden gelanceerd, dit in een tijd waarin Europa juist nadrukkelijk aanstuurt op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Daarnaast hebben de satellieten ook een zeker uitvalpercentage. Volgens Jonathan McDowell, een astronoom aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: "Een storingspercentage van ruwweg 2,5% is niet eens zo slecht voor deze industrie, maar als dat getal geldt voor de hele geplande vloot van SpaceX, kan dat leiden tot wel meer dan 1.000 onstuurbare satellieten."

Dit kan leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal botsingen, die op hun beurt de vorming van nieuw ruimtepuin zullen veroorzaken (botsingscascade genaamd Kessler-effect).

Het hoofd van het Russisch Centraal Onderzoeksinstituut voor Machinebouw (een onderdeel van de Russische Staatsruimtevaartmaatschappij ROSCOSMOS) Igor Bakaras zegt in een recent interview (in het Russisch) dat er momenteel ongeveer 7.000 ton ruimtepuin in banen rond de aarde is (terwijl er nog eens 3.000 ton aan actieve ruimtetuigen is).

ASTRIAGraph, een raamwerk dat monitoring, beoordeling en verificatie van ruimtepuin mogelijk maakt, heeft een interactieve kaart ontwikkeld van de objecten rond de aarde waar je het vakje Show debris kunt aanvinken om het afval weer te geven.

Licht- en radiovervuiling

Het aantal kunstmatige objecten in een baan om de aarde beperkt de astronomische waarnemingen nu al in ernstige mate, niet alleen in het optische maar ook in het radiospectrum.

Astronomy & Astrophysics is een peer-reviewed astronomisch tijdschrift dat wereldwijd een van de belangrijkste academische tijdschriften op zijn gebied is. In 2021 publiceerden zij een studie waaruit blijkt dat de helderheid van satellieten zeer hoog is voor gevoelige astronomische instrumenten.

Oxford University Press publiceert tijdschriften van de hoogste kwaliteit, waaronder Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. In 2021 publiceerden zij een artikel over The proliferation of space objects is a rapidly increasing source of artificial night sky brightness (De wildgroei van ruimteobjecten vormt een snel aanzwellende oorzaak van de onnatuurlijke helderheid van de nachtelijke hemel) waarin het team van auteurs aantoont dat kunstmatige objecten in een baan om de aarde in grotere mate bijdragen aan de lichtvervuiling dan eerder werd gedacht. De studie wijst er ook op dat de hoeveelheid ongewenst licht die door deze objecten in de atmosfeer wordt verstrooid, de totale helderheid van de nachtelijke hemel binnen enkele jaren met meer dan 10% boven het natuurlijke niveau zou kunnen laten stijgen. Daarmee zou de drempelwaarde overschreden worden die astronomen meer dan 40 jaar geleden hebben gesteld boven welke een locatie als lichtvervuild wordt beschouwd.

De Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) heeft een simulatie gepubliceerd van het effect van megasets van satellieten op optische instrumenten.

Last but not least verstoren zij het natuurlijke uitzicht op de nachtelijke hemel, dat voor het natuurlijke en culturele erfgoed van de mensheid van het grootste belang is en voor toekomstige generaties moet worden beschermd en bewaard.

geosats
Afbeelding: Stapel van 68 beelden (35min totaal) met daarin 39 Starlink, 3 GEO-satellieten en één raketlichaam.
cygnus
Afbeelding: De achtergrondfoto toont de dubbelster Albireo in Cygnus en is genomen op 26 december 2019. Twee van de tien belichtingen van 2,5 minuten registreerden Starlink-satellieten die over het veld bewegen.

Radiostraling

Satellieten zenden straling uit in het radiospectrum. Er zijn verschillende frequentiebanden waarin satellieten uitzenden:

3600-4200 MHz (ruimte-naar-aarde)
5850-6725 MHz (aarde-naar-ruimte)
10,95-11,2 GHz (ruimte-naar-aarde)
11,45-12,2 GHz (ruimte naar de aarde)
13,75-14,5 GHz (aarde naar ruimte)
18.3-18.8 GHz (ruimte naar aarde)
19,7-20,2 GHz (ruimte naar aarde)
24.75-25.25 GHz (aarde naar ruimte)
28,35-28,6 GHz (aarde naar ruimte)
29,25-30 GHz (aarde naar ruimte)

Zie de link naar de lijst in het XLS-bestand in het FCC-artikel.

Op grondniveau zal de straling van de satellieten zeer laag zijn, maar ook zeer lage straling heeft biologische effecten op levende organismen. En met zo'n uitgebreide dekking van satellieten zullen er geen plaatsen op aarde meer zijn zonder door de mens veroorzaakte straling in het radiospectrum.

Satellieten moeten communiceren met basisstations op aarde. Kunstmatige straling van RF zenders op de grond is al schadelijk voor het elektromagnetisme van de aarde. Zij is gedeeltelijk verantwoordelijk voor effecten op de elektronensleuf tussen de binnenste en buitenste Van Allen stralingsgordels in de magnetosfeer. Radiogolven bereiken de ionosfeer en de magnetosfeer, en werken in op de Van Allen-gordels, waardoor een elektronenregen ontstaat die de elektrische eigenschappen van de atmosfeer wijzigt. Zo zouden communicatiesatellieten die RF-golven uitzenden direct in de ionosfeer, ook een elektronenregen kunnen veroorzaken en het wereldwijde elektrische circuit van de aarde vervuilen, dat de elektrische eigenschappen van alle natuurlijke verschijnselen regelt, inclusief die van het leven zelf.

Springer Nature is een academische uitgeverij die onderzoekers ondersteunt bij het delen van onderzoeksgegevens. In 2017 publiceerden zij een artikel over Space Weather Effects in the Earth's Radiation Belts waarin een team van wetenschappers concludeert dat "er voldoende evolutief bewijs is dat het verlies van stralingsgordeldeeltjes in de atmosfeer van de aarde ingrijpende effecten kan hebben op de chemie en de elektrodynamische toestand van onze planeet."

3Dorbit
Foto: Starlink - dynamische 3D-baanweergave
train
Foto: Starlink trein. Foto genomen in Oekraïne.

Conclusie

Aan de EU-burgers is niet gevraagd of zij in naam van de technologische vooruitgang en van de digitalisering de alomtegenwoordige milieugevolgen van de 5G-satellieten (d.w.z. satellieten die in het 5G-netwerk zijn geïntegreerd) aanvaarden. Zij hebben het recht op toegang tot milieu-informatie, op inspraak in het besluitvormingsproces op milieugebied en op toegang tot de rechter.

Daarom zijn wij in het ECI "Stop 5G - Stay Connected but Protected" roepen wij in de voorstel 17 en voorstel 18 van het ECI op tot strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering, met inbegrip van megaconstellaties van satellieten.

"voorstel 17: roep op tot een onmiddellijk moratorium op 5G-satellieten megaconstellaties wereldwijd totdat de nadelige gevolgen voor het milieu zijn verholpen."

"voorstel 18: maak van een milieueffectbeoordeling van alle ruimtevaartprojecten een prioriteit binnen het Europese ruimtevaartbeleid".

En we zijn niet alleen:

Auteur

Petra Bertová is lid van het team achter het Europees burgerinitiatief (ECI) "Stop 5G - Stay Connected but Protected".

Petra uit Slowakije werkte eerder voor een IT-bedrijf en ook in de onderwijssector.

European Citizens' Initiative Forum is een platform dat wordt beheerd door de European Citizen Action Service (ECAS) namens en in opdracht van de Europese Commissie.
Dit artikel werd daar voor het eerst gepubliceerd op: 21/12/2021
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/blog/europeans-safe-connections-call-stronger-regulation-satellites-mega-constellations_en

© 2024 Europeans for safe connections.